Projektas

Alytaus regiono gyventojų kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas
(Nr. VP1-1.1-SADM-07-K-01-047)

Projekto koordinatorius:
Alytaus kolegija

Partneriai:
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Druskininkų švietimo centras
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Projekto trukmė: 2010 06 – 2013 06

Projekto tikslas
Skatinti gyventojų konkurencingumą darbo rinkoje, didinti galimybes užimtumo srityje ugdant kompiuterinio raštingumo įgūdžius.

Trumpas projekto aprašymas:
Esant ekonominiam nuosmukiui Lietuvoje, dideliam nedarbui (2009 m. nedarbo lygis 13,8%) darbo rinkoje vis labiau ryškėja poreikis kompiuteriniam raštingumui. Projektu bus siekiama Alytaus regiono gyventojams (probleminių teritorijų – Alytaus m., Druskininkų, Lazdijų sav. bei neprobleminių teritorijų Alytaus raj. ir Varėnos sav.) ugdyti kompiuterinio raštingumo įgūdžius, skatinti gyventojų konkurencingumą darbo rinkoje, didinti galimybes užimtumo srityje. Projektas sustiprins Alytaus regiono gyventojų galimybes integruotis į darbo rinką bei sumažins informacinę atskirtį regione, spartins informacinės visuomenės kūrimo procesus. Projektas skirtas ugdyti Alytaus regiono gyventojų, nepriklausomai nuo statuso darbo rinkoje, kompiuterinio raštingumo įgūdžius, kurie naudojami praktikoje ir siejasi su konkretaus asmens poreikiais darbo rinkoje (įsidarbinti, siekti aukštesnių pareigų, persikvalifikuoti) bei reikalingi sėkmingam informacinių ir ryšių technologijų taikymui kasdienėje veikloje.
Kompiuterinio raštingumo įgūdžių mokymus ir testavimus gyventojams vykdys Alytaus kolegija, kuri yra vienintelė aukštoji mokykla Alytaus regione. Bus vykdomi mokymai pagal minimalią kompiuterinio raštingumo programą „Kompiuterinis raštingumas pagal e-Citizen“ bus skirti gyventojams, neturintiems vidurinio išsilavinimo ir nemokantiems naudotis kompiuteriu; pagal „Kompiuterinio raštingumo (ECDL Start)“ ir/arba „Kompiuterinis raštingumas pagal ECDL (3moduliai)“ programas, pageidaujantiems įgyti darbo kompiuteriu įgūdžius, reikalingus profesinėje veikloje vartotojo lygiu.
Projekto vykdymo metu bus sudaryta galimybė Alytaus regiono gyventojams lankyti kompiuterinio raštingumo kursus, bei papildomai savarankiškai mokytis nuotoliniu būdu. Pabaigę kursus ir sėkmingai išlaikę testus, gaus neformalaus mokymo pažymėjimus ir/arba ECDL bei e-Citizen pažymėjimus.

Projekto valdymo grupė:
Danutė Baravykienė – projekto vadovė
Valė Zdanavičienė – projekto koordinatorė
Diana Žiemytė, Romena Šerkšnienė – projekto administratorės
Jolita Mikalonienė – projekto finansininkė
Rimas Krutulis – projekto viešųjų pirkimų specialistas

Projekto uždaviniai:
Ugdyti gyventojų kompiuterinio raštingumo įgūdžius

Projekto veiklos:
Kompiuterinio raštingumo mokymai