Filosofija

Pavadinimas FILOSOFIJA
Tikslinė grupė Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose
Tikslai ir uždaviniai Tikslas : Išryškinti filosofijos santykį su kultūra, su visuomeninio gyvenimo problemomis ir normomis, formuoti humanistinį suvokimą į bendražmogiškąsias vertybes.
Modulių/temų pavadinimai Filosofijos ir mokslo orientacijos istorijos eigoje; Žmogaus individuali patirtis – tikrasis būties pagrindas; Modernizmas ir žmoniškumo ugdymo galimybės; Esminiai šiuolaikinio žmogaus pasaulio bruožai; Postmodernios visuomenės išraiškos; Naujojo žmogaus vizija šiuolaikinės filosofijos kontekste.
Programos trukmė Nuo 8 (akad. val.)
Mokymo metodai Paskaitos, pasitelkiant vaizdinę medžiagą ir praktinius pavyzdžius, diskusijos, atvejų analizė, pratybos.
Dėstytojas Liuda Neringa Čižinauskienė
Kontaktai Liuda. cizinauskiene@akolegija.lt