Projektas

Lietuvos mokslo ir studijų e-dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams ESF/2004/2.4.0-K02-VS-03/SUT-191


Projekto pradžia: 2005-03
Projekto pabaiga: 2008-02

Projekto tikslas:
Siekiant gerinti mokymosi visą gyvenimą sąlygas rengti, kaupti ir pateikti mokslo ir studijų e. dokumentus dėstytojams ir studentams, vėliau – Lietuvos visuomenei ir visuotinio interneto tinklo vartotojams.

Pagrindiniai uždaviniai:
. rengti ir diegti el. dokumentų parengimo, kaupimo ir pateikimo skaitytojams technologinius sprendimus;
. mokyti e. leidybos proceso dalyvius;
. atlikti bandomąjį (pilotinį) visateksčių dokumentų duomenų bazės (VDDB) užpildymą e. dokumentais;
. atlikti bandomąjį VDDB eksploataciją;
. skleisti informaciją apie projektą.

Plačiau apie projektą:
http://edok.sf.library.lt