Kompiuterinių tinklų administravimas

Kurso trukmė – 200 val./ 7,5 ECTS.

Programa skirta parengti specialistus, kurie gebėtų projektuoti, diegti ir aptarnauti organizacijų vietinius ar išplėtotus kompiuterių tinklus, atskirus tinklų segmentus, internetą ir intranetą, administruoti Windows ar UNIX sistemas, planuoti, koordinuoti ir įdiegti organizacijų informacijos saugumo priemones, vykdyti kasdienines vartotojų administravimo bei techninės ir programinės kompiuterių tinklų įrangos priežiūros funkcijas įvairiose darbo aplinkose. Įgyjamos kompetencijos, įgalinančios pagal užsakovo pageidavimus specifikuoti, projektuoti ir diegti kompiuterių tinklus, jų techninę ir programinę įrangą, nustatyti kompiuterių tinklo vertę bendrais kokybės parametrais, administruoti kompiuterių tinklo sistemas, veiksmingai naudotis techninėmis ir programinėmis automatizuoto projektavimo ir dokumentavimo.

Kontaktinis asmuo Danutė Baravykienė, el. p. danute.baravykiene@akolegija.lt, tel. (8 315) 65013,
mob. tel. +370 686 06 206