Visuomenei

Viešasis konkursas Alytaus kolegijos dėstytojų pareigoms eiti

Dokumentai dalyvauti konkurse
Pretendentai Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyriui teikia šiuos dokumentus:
• Prašymą direktoriaus vardu (6 priedas).
• Gyvenimo ir veiklos aprašymą.
• Atestavimo ir konkurso kortelę (2 priedas – profesoriaus; 3 priedas – docento; 4 priedas – lektoriaus; 5 priedas – asistento) bei ją pagrindžiančius dokumentus.
• Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų kopijas.
• Rekomendacijas (pretendento nuožiūra).
• Kitus dokumentus (pretendento nuožiūra).

Alytaus kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas 2021

Adresas dokumentams teikti
Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyrius (206 kab.), Studentų g. 17, LT-62252 Alytus.
Tel. ir el. paštas pasiteirauti – (8 315) 7 94 11, el. p. romena.serksniene@akolegija.lt.
Pateikimo terminas – iki 2021 m. liepos 26 d. 15.00 val.

Skelbiami konkursai eiti pareigas

Lektoriaus pareigoms eiti (0,15 etato; dėstyti Akušerinę slaugą, Akušerinės slaugos praktiką) Sveikatos mokslų ir technologijų katedroje.

Lektoriaus pareigoms eiti (0,3 etato; dėstyti Terapinę slaugą, Terapinės slaugos praktiką) Sveikatos mokslų ir technologijų katedroje.

Lektoriaus pareigoms eiti (0,25 etato; dėstyti Psichikos sveikatos priežiūrą ir slaugą, Psichikos sveikatos priežiūros ir slaugos praktiką) Sveikatos mokslų ir technologijų katedroje.

Lektoriaus pareigoms eiti (0,15 etato; dėstyti Funkcinę diagnostiką kineziterapijoje) Sveikatos mokslų ir technologijų katedroje.

Lektoriaus pareigoms eiti (0,15 etato; dėstyti Neurologinių ligonių kineziterapiją) Sveikatos mokslų ir technologijų katedroje.