Visuomenei

Viešasis konkursas Alytaus kolegijos dėstytojų pareigoms eiti

Dokumentai dalyvauti konkurse
Pretendentai Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyriui teikia šiuos dokumentus:
• Prašymą direktoriaus vardu (6 priedas).
• Gyvenimo ir veiklos aprašymą.
• Atestavimo ir konkurso kortelę (3 priedas – docento; 4 priedas – lektoriaus) bei ją pagrindžiančius dokumentus.
• Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų kopijas.
• Rekomendacijas (pretendento nuožiūra).
• Kitus dokumentus (pretendento nuožiūra).

Alytaus kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas 2021

Adresas dokumentams teikti
Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyrius (206 kab.), Studentų g. 17, LT-62252 Alytus
Telefonas ar el. paštas pasiteirauti – (8 315) 7 94 11, el. p. romena.serksniene@akolegija.lt
Pateikimo terminas – iki 2022 m. birželio 13 d. 15.00 val.

Skelbiami konkursai eiti pareigas:

Docento pareigoms eiti (0,1 etato; dėstyti Vandentvarkos sistemų, Vandens tiekimo ir nuotekų sistemų projektavimo dalykus) Inžinerijos katedroje.

Docento pareigoms eiti (0,25 etato; dėstyti Inžinerinės mechanikos, Inžinerinių ir eksploatacinių medžiagų, Automobilių serviso įmonių technologinio projektavimo dalykus) Inžinerijos katedroje.

Lektoriaus pareigoms eiti (0,1 etato; dėstyti Transporto sistemos, Logistikos verslo ekspedicinio aptarnavimo dalykus) Inžinerijos katedroje.

Lektoriaus pareigoms eiti (0,25 etato; dėstyti Karjeros valdymo, Projektų vadybos, Tiekimo grandinės valdymo dalykus) Vadybos katedroje.

Lektoriaus pareigoms eiti (0,1 etato; dėstyti Viešųjų ryšių dalyką) Vadybos katedroje.

Lektoriaus pareigoms eiti (0,25 etato; dėstyti Anatomijos, fiziologijos ir patologijos dalyką) Sveikatos mokslų ir technologijų katedroje.