Inžinerinių sistemų priežiūra

Pavadinimas INŽINERINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪRA
Tikslinė grupė Inžinerinių sistemų priežiūros įmonių darbuotojai
Tikslai ir uždaviniai Analizuoti normatyvinius dokumentus, vertinti statinių inžinerinę būklę, supažindinti su inžinerinių sistemų priežiūros pagrindais, bandymams keliamais reikalavimais ir elementų patikrinimo būdais.
Modelių/temų pavadinimai Norminiai dokumentai. Inžinerinių sistemų derinimas ir paleidimas. Inžinerinių sistemų veikimo įvertinimas. Inžinerinių sistemų priežiūra. Remonto darbai.
Programos trukmė Nuo 20 (akad.val.)
Mokymo metodai Paskaitos, pasitelkiant vaizdinę medžiagą ir praktinius pavyzdžius, pratybos.
Dėstytojas Sigita Lapskaitė
Kontaktai sigita.lapskaite@akolegija.lt