Regioninio technologijų centro kūrimas


Regioninio technologijų centro kūrimas
Nr. VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-014

 

Projekto koordinatorius:
Alytaus kolegija

Projekto trukmė: 2011 12 – 2012 04

Projekto tikslas
Gerinti Alytaus kolegijos infrastruktūrą, siekiant užtikrinti aukštą mokymo paslaugų kokybę

Projekto uždaviniai:
Įsigyti pagrindinę įrangą, reikalingą mokymo programoms vykdyti
Atlikti mokymo infrastruktūros rekonstrukcijos darbus
Projekto finansavimas:
ES struktūrinių fondų lėšos – 3.529.785 Lt
Valstybės biudžeto lėšos – 622.903, Lt

Trumpas projekto aprašymas:
Siekiant pritaikyti turimas patalpas praktiniam mokymui, užtikrinti normines sąlygas, reikalingas numatomos įsigyti įrangos efektyviam naudojimui, vykdant projektą bus atliekami kolegijos patalpų rekonstrukcijos darbai. Rekonstruotose patalpose bus patalpinta moderni įranga. Tokiu būdu bus sukurtas šiuolaikiškas regioninis technologijų centras, kuris įgalins Alytaus kolegijos ir kitų aukštojo ir profesinio mokslo įstaigų studentus įgyti aukščiausio lygio praktines žinias.

Studentams bus sukurta praktinio mokymo bazė, kuri sudarys sąlygas jiems įgauti reikalingų praktinių įgūdžių, atitinkančių realų darbo rinkos poreikį. Projekto metu kolegijoje būtų naujai įrengtos 7 laboratorijos praktiniams mokymams: Automobilių variklių bandymų; Automobilių važiuoklės, ratų geometrijos, techninės priežiūros tikrinimo; Šildymo, vėdinimo, kondicionavimo; Atsinaujinančių energijos šaltinių; Elektrotechnikos ir elektronikos; Mechatronikos bei fizikos ir medžiagų bandymo laboratorijos. Taip pat būtų įrengtos kompiuterinės – laboratorinės – lingafoninės klasės. Laboratorijoms būtų nupirkta šiuolaikiška įranga, taip pat atlikti rekonstrukcijos darbai. Studentai galės susipažinti su šiuolaikinėmis technologijomis, pagerės studijų bei darbo aplinka.

Viena iš pagrindinių Alytaus kolegijos studijų kokybės gerinimo sąlygų – tinkamos infrastruktūros sukūrimas. Investavus į kolegijos laboratorijų praktinę bazę, jos geriau atitiks studentų, dėstytojų poreikius ir užtikrins geresnę mokymosi paslaugų kokybę.

Projekto valdymo grupė:
Vytautas Žvinakevičius – projekto vadovas
Danutė Remeikienė – atsakinga už projekto stebėseną
Nerijus Cesiulis – projekto koordinatorius
Dalia Griškonienė – projekto finansininkė
Rimas Krutulis –viešųjų pirkimų specialistas
Kazys Riauba – projekto administratorius
Romena Šerkšnienė – atsakinga už darbuotojų priėmimą ir atleidimą