Vertybės

Alytaus kolegijos vertybės:
Profesionalumas ir kompetencija
Veiklos kokybė
Tolerancija ir pagarba kitiems
Socialinė atsakomybė
Atvirumas