Vertybės

Alytaus kolegijos vertybės

Atsakomybė – bendruomenės pareiga atsakyti už priimtus sprendimus, įgalinančius veiklą grįsti skaidrumo principais. Veikti matomai, nuspėjamai ir suprantamai koreliuojant su studentų, dėstytojų, socialinių partnerių, darbdavių ir kitų visuomenės narių poreikiais. Atsakomybė – tai įsipareigojimų, duotų sau ir kitiems, vykdymas garantuojant veiklos procesų kokybę ir sąžiningumą.  

Atvirumas bendruomenė, kurios nariai atviri patys sau, šalia esantiems žmonėms ir pasauliui. Joje sugyvena rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių įsitikinimų, nacionalinės ar socialinės kilmės, turtinės, gimimo ar kitokios padėties skirtingumas, kuriantis dinamišką lygiateisę ir lygiavertę asmenybių atsiskleidimo, subrendimo ir tobulėjimo atmosferą.  

Profesionalumas – bendruomenė, operuojanti profesionaliu savo žinių kapitalu, gebėjimais, pasirinkta specializacija ir holistiniu požiūriu į reiškinius; turinti visas kūrybines laisves pasirinkti mokymo būdus, priemones siekti aukščiausių tikslų – kompetentingų/kvalifikuotų darbo ir mokymosi visą gyvenimą rinkos dalyvių rengimą. 

Inovatyvumas – bendruomenė, besiremianti fundamentinėmis vertybėmis ir kaupianti naujausias mokslo žinias, kurias generuodama ir įgyvendindama sukuria naujas vertes, įgalinančias ugdyti ateities kūrėją ir konkuruoti nacionaliniame bei tarptautiniame lygmenyse.