Vertybės

Alytaus kolegijos vertybės:

Profesionalumas ir kompetencija
Veiklos kokybė
Tolerancija ir pagarba kitiems
Socialinė atsakomybė
Atvirumas