Dujų tiekimas

Pavadinimas Dujų tiekimas
Tikslinė grupė Dujotiekio įmonių vadovai, darbuotojai
Tikslai ir uždaviniai Supažindinti su norminias dokumentais, degiųjų dujų savybėmis, jų privalumais, išgavimo, gamybos, degimo, apdorojimo principais
Modelių/temų pavadinimai Norminiai dokumentai. Degiųjų dujų cheminės ir fizinės savybės. Dujų gavyba ir gamyba. Dujų degimo charakteristikos
Programos trukmė Nuo 10 (akad.val.)
Mokymo metodai Paskaitos, pasitelkiant vaizdinę medžiagą ir praktinius pavyzdžius, pratybos.
Dėstytojas Sigita Lapskaitė
Kontaktai sigita.lapskaite@akolegija.lt