Kolegijos taryba

Alytaus kolegijos Tarybos pirmininkas
prof. dr. Gintautas Bužinskas – Utenos kolegijos profesorius,  el. paštas: rastal@akolegija.lt

Kolegijos Tarybos nariai:
Eimantas Balaika – VšĮ „Tėviškės namai“, direktorius
Vytautas Žvinakevičius – Alytaus kolegija, lektorius
Laima Urbonienė – Alytaus kolegija, Mokslo taikomosios veiklos ir neformalaus/formalaus švietimo centras, vadovė
Rozalija Radlinskaitė – Alytaus kolegija, Tarptautinių ryšių ir projektų centras, vadovė
Gediminas Dundzys – Įmonė ,,Adams & Moore Limited Ltd“, Užsienio investuotojų komandos koordinatorius, SIS studijų programos studentas
dr. Viktoras VaičikauskasFizinių ir technologijos mokslų centras, mokslinis bendradarbis
Valė ZdanavičienėAlytaus kolegija, lektorė, Alytaus STEAM atviros prieigos centras, vedėja
Oskaras DočiusAlytaus kolegija, ISTnl studijų programos studentas.

Tarybos veikla
Tarybos nutarimai

Viešasis konkursas Alytaus kolegijos direktoriaus pareigoms eiti