Kolegijos taryba

Alytaus kolegijos Tarybos pirmininkas
prof. dr. Gintautas Bužinskas – Utenos kolegijos profesorius,  el. paštas: rastal@akolegija.lt

Kolegijos Tarybos nariai:
Eimantas Balaika – VšĮ „Tėviškės namai“, direktorius
Vytautas Žvinakevičius – Alytaus kolegija, lektorius
Laima Urbonienė – Alytaus kolegijos Mokslo taikomosios veiklos ir neformalaus/formalaus švietimo centras, vadovė
Rozalija Radlinskaitė – Alytaus kolegijos Tarptautinių ryšių ir projektų centras, vadovė
Gediminas Dundzys – Įmonė ,,Adams & Moore Limited Ltd“, Užsienio investuotojų komandos koordinatorius
habil. dr. Viktoras VaičikauskasFizinių ir technologijos mokslų centras, mokslinis bendradarbis.

Tarybos veikla
Tarybos nutarimai

Viešasis konkursas Alytaus kolegijos direktoriaus pareigoms eiti