Pardavimo vadyba

Pavadinimas PARDAVIMO VADYBA
Tikslinė grupė Įmonių vadovai, pardavimo vadybininkai, pardavėjai
Tikslai ir uždaviniai Tikslas: supažindinti su pagrindiniais vadybininko profesionalumo elementais. Uždaviniai: pateikti klausytojams susistemintų žinių bei praktinių pavyzdžių asmeninių pastangų valdymo, pardavimo siūlymų pateikimo, pardavimo kūrybiškumo ir intuicijos lavinimo klausimais.
Modulių/temų pavadinimai Pagrindiniai pardavimo vadybininko profesionalumo elementai, asmeninių pastangų valdymas, pardavimo siūlymų pateikimas, pardavimo kūrybiškumo ir intuicijos lavinimas.
Programos trukmė Nuo 8 (akad.val.)
Mokymo metodai Paskaita, individualios bei grupinės praktinės užduotys, diskusijos, grįžtamasis ryšys.
Dėstytojas Aurelija Goravičienė
Kontaktai aurelija.goraviciene@akolegija.lt