Viešojo administravimo etika

Pavadinimas VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ETIKA
Tikslinė grupė Valstybės tarnautojai, įstaigų darbuotojai
Tikslai ir uždaviniai Tikslas: Analizuoti viešojo administravimo etikos pagrindinius aspektus: etikos ir viešojo administravimo santykį, valstybės tarnybos profesinius principus ir vertybes, sprendimų priėmimų etiškumo problemas, viešųjų organizacijų kultūros etinius aspektus.
Modulių/temų pavadinimai Etikos ir viešojo administravimo santykis; Valstybės tarnautojų profesinės etikos standartai; Viešojo administravimo etikos problemos; Etiškas sprendimo priėmimas; Organizacija ir etika.
Programos trukmė Nuo 8 (akad. val.)
Mokymo metodai Paskaita, individualios bei grupinės praktinės užduotys, diskusijos, interaktyvūs metodai, grįžtamasis ryšys.
Dėstytojas Liuda Neringa Čižinauskienė
Kontaktai liuda.cizinauskienė@akolegija.lt