Šildymo ir vėdinimo sistemos bei jų projektavimas

Kurso trukmė – 200 val./ 7,5ECTS.

Programos tikslas – įgalinti ir užtikrinti, kad kursų klausytojai įgytų teorinį ir praktinį pasirengimą, taip pat svarbiausius gebėjimus atlikti statinių inžinerinių sistemų inžinieriaus darbą. Suteikiamos kompetencijos: žinoti pastato šildymo ir šilumos tiekimo sistemas, jų elementus ir įrangą, šių sistemų projektavimą reglamentuojančius dokumentus; mokėti tinkamai parinkti pagrindinius šildymo sistemos įrenginius, jų veikimo principus, įvertinant energijos taupymo galimybes; gebėti praktiškai parengti šildymo sistemos projektą statiniui ir sukomplektuoti jai reikalingą įrangą.

Kontaktinis asmuo Ingrida Brazionienė, el. p. ingrida.brazioniene@akolegija.lt, tel. (8 315) 50 217, mob. tel. +370 614 58 574