Strateginis marketingo valdymas

Pavadinimas Strateginis marketingo valdymas
Tikslinė grupė Norintys persikvalifikuoti, atnaujinti ar įgyti žinių dirbantieji, verslo įmonių atstovai
Tikslai ir uždaviniai Suteikti naujausias mokslines žinias strateginio marketingo valdymo klausimais
Modulių/temų pavadinimai Strateginis marketingo planavimas. Įmonės marketingo aplinkos analizė. Įmonės tikslinės rinkos nustatymas ir pozicionavimas. Konkurencinio pranašumo įgijimas ir konkuravimas. Produkto pateikimo rinkai marketingo veiksmų planavimas.
Trukmė 20 akad.val.
Mokymo metodai Paskaitos, pasitelkiant vaizdinę medžiagą ir praktinius pavyzdžius, pratybos.
Dėstytojų sąrašas Danutė Stadulienė
Kontaktai danute.staduliene@akolegija.lt