Profesinio orientavimo projektas

Profesinio orientavimo projektas
STUDENTŲ UGDYMAS KARJERAI – STUDENTO KARJEROS SĖKMĖS LINK
Nr. EG-2013-196

Projekto vykdytojas: Alytaus kolegija
Projekto trukmė: 2013 m. balandžio–spalio mėn.
Studijos aukštojoje mokykloje yra ne tik tam tikrų profesinių kompetencijų įgijimo bet ir vienas iš asmens karjeros planavimo etapų, kai studentas rengiasi būsimam darbui, jo paieškos etapui. Dažnai jaunas žmogus tik baigęs studijas aukštojoje mokykloje pradeda galvoti apie savo karjerą, kur ir kokią vietą darbo rinkoje jis galėtų užimti. Tam, kad tik baigęs studijas absolventas būtų pasiruošęs savo asmeninių tikslų siekimui bei įgyvendinimui, svarbu jau nuo pirmo kurso ugdyti studentą karjerai, skatinti jį kaupti žinias ir įgūdžius, lavinti kompetencijas, reikalingas asmeninės karjeros planavimui bei įgyvendinimui.
Projekto veiklos:
• Studentų ugdymas karjerai per patirtį
• Ugdymo karjerai priemonių rinkinys
Veiklų tikslai:
• „Studentų ugdymas karjerai per patirtį“ veiklos tikslas – ugdyti studentus karjerai patirtinio ugdymo metodu.
• „Ugdymo karjerai priemonių rinkinys“ veiklos tikslas – skleisti informaciją bei suteikti metodines priemones studentams bei jauniems bedarbiams apie karjeros planavimo ir ugdymo galimybes.
Laukiami projekto rezultatai:
• Surengti patirtiniai mokymai 12-16 studentų grupei.
• Išleista ugdymo karjerai priemonių rinkinių studentams, patalpintas internetinėje erdvėje bei 20 vnt. CD laikmenoje.

Ši projektinė veikla buvo finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Ši medžiaga atspindi projekto vykdytojų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą.