Ryšiai su visuomene

Pavadinimas Ryšiai su visuomene
Tikslinė grupė Ryšių su visuomene skyriaus vadovai, darbuotojai.
Tikslai ir uždaviniai Išmokyti parengti pranešimą spaudai, viešą pareiškimą, organizuoti spaudos konferenciją; Organizuoti specialiuosius renginius, parengti specialiojo renginio projektą; sukurti įmonės pristatymą, skirtą plačiajai visuomenei; palaikyti ryšius su visuomene krizinių situacijų metu, teikti informaciją suinteresuotoms grupėms.
Modelių/temų pavadinimai Bendravimas su žiniasklaida: pranešimai spaudai, vieši pareiškimai, spaudos konferencijos ir kt. Specialiųjų renginių (atvirų durų dienos, parodos ir kt.) organizavimas. Rašytinės, garso ir vaizdo medžiagos apie įmonę kūrimas ir pateikimas. Informacijos apie įmonę teikimas suinteresuotoms grupėms. Ryšiai su visuomene ir krizių vadyba.
Programos trukmė Nuo 8 (akad.val.)
Mokymo metodai Paskaitos, pasitelkiant vaizdinę medžiagą ir praktinius pavyzdžius, pratybos.
Dėstytojas Edita Klimavičiūtė
Kontaktai[/th edita.klimaviciute@akolegija.lt