Dokumentų valdymas ir dalykinė korespondencija

Pavadinimas DOKUMENTŲ VALDYMAS IR DALYKINĖ KORESPONDENCIJA
Tikslinė grupė Įstaigų, įmonių, organizacijų personalas, pageidaujantis tobulinti kompetencijas arba persikvalifikuoti. Specializuotas kursas moksleiviams bei turintiems vidurinį išsilavinimą.
Tikslai ir uždaviniai Atskleisti dokumentų valdymo svarbą įstaigos, įmonės valdymo veikloje.Supažindinti su dokumentų ypatumais, jų sudarymo ir įforminimo reikalavimais. Išmokyti kompiuterinėmis programomis rengti dokumentus. Išmokyti tvarkyti įmonės, įstaigos dokumentus, suvokti dalykinės komunikacijos raštu svarbą įstaigos, įmonės veikloje bei efektyvią komunikaciją lemiančius veiksnius. Išmokyti efektyviai rašyti įvairius dalykinius laiškus. Atskleisti efektyvios dalykinės komunikacijos raštu prielaidas, sprendžiant įvairias sudėtingas užduotis organizacijoje. Supažindinti su dokumentų saugojimo praktiniais aspektais.
Modulių/temų pavadinimai Norminiai metodiniai dokumentai, reglamentuojantys įmonių dokumentų valdymą. ISO dokumentų valdyme. Dokumentų rengimo reikalavimai. Įmonės, įstaigos rengiami teisės aktai ir jais tvirtinami dokumentai. Įmonės rengiami vidaus ir siunčiami dokumentai. Dokumentų tvarkymas ir apskaita. Dokumentų parengimas saugojimui. Dokumentų saugojimas. Dalykinių laiškų ypatumai, rūšys, jų efektyvumą lemiantys veiksniai.
Programos trukmė 180 (akad. val.), galima pasirinkti pageidaujamas temas it trukmę.
Mokymo metodai Paskaitos, pasitelkiant vaizdinę medžiagą ir praktinius pavyzdžius, pratybos, savarankiškas darbas.
Dėstytojas Palmira Rodžienė
Kontaktai palmira.rodziene@akolegija.lt