Gaminio marketingas

Kurso trukmė – 200 val./ 7,5 ECTS.

Programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos vadybininkus, gebančius įvertinti ir priimti sprendimus naujo gaminio kūrime bei organizuoti ir valdyti pardavimą. Įgyjamos kompetencijos, įgalinančios atlikti verslo aplinkos analizę, valdyti produkto kūrimo procesą, priimti sprendimus nustatant gaminio kainą, išmanyti pardavimo organizavimo būdus.


Kontaktinis asmuo Aurelija Goravičienė, el. p. aurelija.goraviciene@akolegija.lt
, tel. (8 315) 79411,
mob. tel. +370 613 94 403