Visuotinės kokybės vadyba

Pavadinimas VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBA
Tikslinė grupė Kokybės vadybininkai, vadovybės atstovai kokybei, projektų vadovai, darbuotojai
Tikslai ir uždaviniai Aptarti kokybę, rasti barjerus, trukdančius siekti kokybės ir priimti sprendimus jiems pašalinti.
Modulių/temų pavadinimai Barjerai organizacijos veiklos kokybei pasiekti; Metodai kokybei pasiekti; Modelių žvalgyba – įmonės kokybei sustiprinti.
Programos trukmė Nuo 8 (akad. val.)
Mokymo metodai Paskaitos, pasitelkiant vaizdinę medžiagą ir praktinius pavyzdžius, pratybos.
Dėstytojas Regina Špukienė
Kontaktai regina.spukiene@akolegija.lt