Teisinė informacija

Alytaus kolegijos veiklos ataskaita už 2016 metus

Alytaus kolegijos strateginis planas 2017-2019 metams 


Alytaus kolegijos finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 metus


Alytaus kolegijos studentų bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės


Alytaus kolegijos 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitos


Alytaus kolegijos 2016 m. III ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos rinkinys


Alytaus kolegijos 2016 m. III ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2016 m. II ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2016 m. II ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos rinkinys


Alytaus kolegijos 2016 m. I ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. I ketvirtį


Alytaus kolegijos 2015 metų veiklos ataskaita


Alytaus kolegijos turto valdymo ataskaita už 2015 metus


Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 metus


Alytaus kolegijos veiklos ataskaita už 2015 metus


Alytaus kolegijos apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas


Užsienio šalių (nesančių Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės) piliečių priėmimo į Alytaus kolegiją tvarkos aprašas


Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2014 metais ataskaita


Alytaus kolegijos akademinės etikos kodeksas, priedai


Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2015 metus


Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m. 9 mėnesius


Alytaus kolegijos veiklos ataskaita už 2014 m.


Finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m.


Finansinių ataskaitų rinkinys už 9 mėn.


Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m. 6 mėnesius


Alytaus kolegijos 2014-2016-ųjų metų strateginis veiklos planas


Finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m. I ketv.


Dėstytojų atestacijos konkursų nuostatai 2014


Finansinių ataskaitų rinkinys už 2013 m


2013 metų I ketv. II ketv. ir III ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai


2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys


2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys


AK veiklos ataskaita už 2012 metus


2012 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


2012 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos statutas


2012 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


AK veiklos ataskaita už 2011 metus


Valstybės finansuojamų studentų studijų rezultatų vidurkiui skaičiuoti ir nefinansuojamų studentų galimybėms užimti valstybės finansuojamas vietas tvarka, įstojusiems nuo 2012 m.


2011 m. 9 mėn. Finansinės ataskaitos


Mokslininkų, dėstytojų, administracijos ir kitų darbuotojų skiriamų narių į AK tarybą skyrimo tvarkos aprašasos


AK strateginis planas 2011-2013 metams


2011 m. I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos rinkinys


AK 2009 metų veiklos ataskaita


AK veiklos ataskaita už 2008 metus