Skaitmeninių technologijų-internetinių tinklalapių projektuotojo mokymo programa

Skaitmeninių technologijų: internetinių tinklalapių dizainerio mokymo programa suteikia M1, M2, M3, M4 modulių žinių.

Baigę M1 modulį asmuo žinos:

■ HTML kalbos specifikacija;
■ HTML dokumento struktūra;
■ Scenarijų kūrimo kalba JavaScript;
■ VBSkript kalbos ir CGI scenarijų panaudojimo sritys;
■ Dinaminio HTML sampratą.

Baigę M2 modulį asmuo žinos:

■ Flash programos pagrindus ir naudojimo sritis;
■ Paskirtį ir programos duomenys;
■ Vartotojo sąsają;
■ Pagrindinius darbo programoje įrankius;
■ Darbo su teksto, piešimo, animacijos redagavimo priemonėmis principus;
■ Importo grafikos, garso principus;
■ Scenarijų kalbos Action script panaudojimo sritis;
■ Flash failų spaudos, publikacijos, eksporto į skirtingus formatus galimybes;
■ Flash failų reikalavimus HTML dokumentui.

Baigę M3 modulį asmuo žinos:

■ CorelDraw, Corel PHOTO-PAINT, Corel R.A.V.E.1.0 programų pagrindus ir naudojimo sritys;
■ Paskirtį ir programų duomenys;
■ Programų vartotojo sąsają;
■ Pagrindinius darbo programoje įrankius;
■ Darbo su teksto, piešimo, animacijos redagavimo priemonėmis principus CorelDraw programoje;
■ Rastinės grafikos redagavimo priemonėmis principus corel Photo-PAINT programose;
■ Interaktyvių objektų ir animacijos kūrimo principus Corel R.A.V.E.1.0 programose;
■ Pastinės ir vektorinės grafikos, garso importo principus CorelDraw, Corel PHOTO-PAINT, Corel R.A.V.E.1.0 programose;
■ CorelDraw, Corel PHOTO-PAINT, Corel R.A.V.E.1.0 programų failų spaudos, publikacijos, eksporto į skirtingus formatus dalimybes;
■ CorelDraw, Corel PHOTO-PAINT, Corel R.A.V.E.1.0 programų failų reikalavimus HTML dokumentui.

Baigę M4 modulį asmuo žinos:

■ Photoshope programospagrindus ir panaudojimo sritis;
■ Paskirtį ir programos duomenys;
■ Vartotojo sąsają;
■ Pagrindinius darbo programoje įrankius;
■ Darbo su teksto, piešimo priemonėmis principus;
■ Photoshope failų spaudos, publikacijos, eksporto į skirtingus formatu galimybes.

Photoshop failų reikalavimai internetiniams tinklalapiams.

Baigę M1 modulį asmuo sugebės:

■ Kurti vidutinio sudėtingumo tinklalapius;
■ Sukurti obtimalią puslapio navigacinę sistemą;
■ Įterpti grafiką ir garsą į HTML kodą;
■ Panaudoti lenteles ir freimus Web-puslapyje;
■ Naudotis tekstiniais redaktoriais Notepad ir microsoft Word kuriant tinklalapius;
■ Dirbti tinklalapių kūrimo programa MS FrontPage;
■ Dirbti su objektais, tekstų ir vaizdais MS FrontPage programos vartotojo sąsaja;
■ Panaudoti multimedijos galimybes tinklalpyje;
■ Įterpti interaktyvius elementus, JavaScript scenarijus į kuriamus Web puslapius.

Baigę M2 modulį asmuo sugebės:

■ Piešti, derinti piešimo charakteristikas;
■ Dirbti su spalva, paletės panaudojimas;
■ Importuoti grafiką ir garsą;
■ Dirbti su objektais ir sluoksniais;
■ Redaguoti ir formuoti tekstą;
■ Kurti interaktyvius simbolius ir formų pavyzdžius (instance);
■ Kurti kadruotą animaciją;
■ Kurti žingsninę animaciją;
■ Sukurti interaktyvią navigaciją ir efektus Web puslapiui;
■ Publikuoti ir ekslortuoti Flash failus;
■ Publikuoti ir ekslortuoti Flash failus į HTML-dokumentą.

Baigę M3 modulį asmuo sugebės:

■ Piešti, derinti piešimo charakteristikas CorelDraw programoje;
■ Redaguoti rastinę grafiką Corel PHOTO-PAINT programoje;
■ Dirbti su objektais ir sluoksniais CorelDraw, Corel PHOTO-PAINT, Corel R.A.V.E.1.0 programose;
■ Dirbti su spalva, paletės panaudojimas CorelDraw, Corel PHOTO-PAINT, Corel R.A.V.E.1.0 programose;
■ Importuoti grafiką į CorelDraw, Corel PHOTO-PAINT, Corel R.A.V.E.1.0 programas;
■ Redaguoti ir formuoti tekstą sluoksniais CorelDraw, Corel PHOTO-PAINT, Corel R.A.V.E.1.0 programose;
■ Kurti interaktyvius objektus Corel R.A.V.E.1.0 programoje;
■ Kurti animaciją Corel R.A.V.E.1.0 programoje;
■ Sukurti interaktyvią navigaciją ir efektus Web puslapiui Corel R.A.V.E.1.0 programoje;
■ Publikuoti ir ekslortuoti failus iš CorelDraw, Corel PHOTO-PAINT, Corel R.A.V.E.1.0 programų;
■ Publikuoti ir ekslortuoti CorelDraw, Corel PHOTO-PAINT, Corel R.A.V.E.1.0 programų failus į HTML-dokumentą.

Baigę 4 modulį asmuo sugebės:

■ Piešti, derinti piešimo charakteristikas;
■ Dirbti su spalva, paletės panaudojimas;
■ Dirbti su sluoksniais;
■ Modifikuoti ir retušuoti fotografijas;
■ Kurti montažus iš atskirų paveikslų;
■ Redaguoti ir formatuoti tekstą;
■ Publikuoti ir eksportuoti Photoshope failus.

Klausytojai, išklausę kursą ir išlaikę kvalifikacijos egzaminą, gaus skaitmeninių technologijų: internetinių tinklalapių dizainerio kvalifikaciją ir valstybės pripažintą kvalifikacijos pažymėjimą, liudijantį apie galimybę taikyti įgytas žinias.

Sėkmingai baigę šią mokymo programą asmenys galėtų tapti tiek techniniais darbuotojais reklamos ir dizaino įmonėse, tiek savarankiškai kurti reklamą ir internetinius tinklalapius.

Įgytas žinias kviečiame panaudoti tolesniam kvalifikacijos tobulinimui studijuojant Alytaus kolegijoje Informacinių technologijų studijų krypties programose. Skaitmeninių technologijų: internetinių tinklalapių dizainerio mokymo programos dalykai bus pripažinti ir įskaitomi.

Kursų trukmė – 800 val.,30 ECTS kreditų (Europos kreditai).

Kontaktinis asmuo Edita Griškėnienė, el. p. edita.griskeniene@akolegija.lt,
mob. tel. +370 611 24 510