Leidyba ir maketavimas

Kurso trukmė – 200 val./ 7,5 ECTS.

Leidybos ir maketavimo dalykas skirtas suteikti pagrindines ir būtinas žinias apie elektroninio leidinio projektavimą, apipavidalinimą, publikavimą, kompiuterinių leidybinių sistemų administravimą, suvokti kompiuterinės leidybos esmę, gebėti projektuoti ir realizuoti elektroninį leidinį, gebėti apdoroti objektus ir informaciją; gebėti sumaketuoti informacinį leidinį; gebėti apdoroti objektus, informaciją ir pateikti ją popieriuje.

Kontaktinis asmuo Danutė Baravykienė, el. p. danute.baravykiene@akolegija.lt, tel. (8 315) 65013,
mob. tel. +370 686 06 206