Biudžetinių įstaigų finansų vadyba

Kurso trukmė – 30 val.

Programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos vadybininkus, gebančius vesti biudžetinių įstaigų apskaitą, vykdyti finansinę veiklą ir jos kontrolę. Įgyjamos kompetencijos, įgalinančios apibrėžti BĮ veiklos ypatumus; įsisavinti BĮ pajamų/išlaidų sudarymo tvarką ir gebėti ją parengti, išmanyti BĮ apskaitos tvarką, formuoti apskaitos politiką, pasirinkti kontrolės metodus, būdus ir juos taikyti praktikoje, įforminti kontrolės rezultatus.