Biudžetinių įstaigų finansų vadyba

Kurso trukmė – 200 val./ 7,5 ECTS.

Programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos vadybininkus, gebančius vesti biudžetinių įstaigų apskaitą, vykdyti finansinę veiklą ir jos kontrolę. Įgyjamos kompetencijos, įgalinančios apibrėžti BĮ veiklos ypatumus; įsisavinti BĮ pajamų/išlaidų sudarymo tvarką ir gebėti ją parengti, išmanyti BĮ apskaitos tvarką, formuoti apskaitos politiką, pasirinkti kontrolės metodus, būdus ir juos taikyti praktikoje, įforminti kontrolės rezultatus.

Kontaktinis asmuo Sigitas Naruševičius, el. p. sigitas.narusevicius@akolegija.lt, tel. (8 315) 79411, mob. tel. +370 686 83 635