Animuotos grafikos kūrimas programa Macromedia Flash MX

Pavadinimas ANIMUOTOS GRAFIKOS KŪRIMAS PROGRAMA MACROMEDIA FLASH MX
Tikslinė grupė Vidurinių ir profesinių mokyklų moksleiviai. Suaugusieji, pageidaujantys patobulinti ar įgyti naujas kompetencijas.
Tikslai ir uždaviniai Supažindinti su multimedijos kūrimo technologijomis, suteikti pradinius įgūdžius naudotis programų paketais, skirtais elektroninių knygų, tinklalapių, prezentacijų bei reklamos klipams kurti, mokėti kokybiškai ir greitai parengti informaciją ir pateikti ją išoriniam vartotojui, gebėti pritaikyti multimedijos galimybes įmonės veikloje.
Modulių/temų pavadinimai Pagrindiniai Macromedia Flash MX programos elementai. Darbas su dokumentais. Grafikos kūrimas ir redagavimas. Tekstas Flash dokumente. Animacija. Animacijos rūšys. Biblioteka ir jos simboliai. Sluoksniai. Publikavimas.
Programos trukmė Nuo 20 (akad. val.)
Mokymo metodai Paskaitos, pasitelkiant vaizdinę medžiagą ir praktinius pavyzdžius, pratybos.
Dėstytojas Danguolė Leščinskienė
Kontaktai danguole.lescinskiene@akolegija.lt