Įstaigų, įmonių informacinės sistemos

Kurso apimtis ir trukmė 6 ECTS kreditai. Kurso trukmė – 2 mėnesiai. Mokymosi trukmė gali būti koreguojama, remiantis besimokančiojo ir kurso dėstytojo susitarimu.
Trumpas kurso apibūdinimas Įstaigų, įmonių informacinės sistemos – tai nuotolinio mokymosi kursas, parengtas taip, kad besimokantiems suteiktų galimybę greitai bei efektyviai suvokti pagrindinius informacinių sistemų principus, pagilinti turimas ar įgyti naujas teorines bei praktines žinias. Kursą sudaro teorinė medžiaga, užduotys.
Kurso tikslai Suprasti organizacijos esmę bei egzistavimo principus, išmokti įvertinti organizacijos vidinę ir išorinę aplinkas. Suvokti informatikos terminus ir taisyklingai juos vartoti, gebėti analizuoti informaciją. Mokėti šiuolaikines darbo su informacija technologijas. Padedant MS Excel skaičiuokle tvarkyti įvairias sąskaitas, sąrašus, apskaitos registrus bei žiniaraščius, ruošti ir pateikti verslo diagramos, statistikos analizę ir grafiką.
Kurso teikimo forma Kursas patalpintas internete, mokymosi aplinkoje Moodle, jungiamasi su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu
Atsiskaitymas už kursą Atsiskaitymas už kursą vyks internetu, atlikus dėstytojo paskirtas užduotis ir atsakius į testo klausimus.
Kurso kaina 210 eurų. Pastaba: pasirinkus studijas Alytaus kolegijoje, kurso rezultatai bus įskaityti, o mokestis už kursą išskaičiuotas iš studijų kainos.

Kurso turinys

1. Microsoft Excel programos langai
1.1. Pagrindinės Excel lango dalys
1.2. Lentelės dalių pažymėjimas, darbo lapo ir knygos redagavimas
2. Formulės ir funkcijos
2.1. Darbo lapo formatų tvarkymas
2.2. Darbo lapo redagavimas
2.3. Duomenų sekos
2.4. Formulių sudarymas ir kopijavimas
2.5. Dažniausiai naudojamos funkcijos
3. Verslo diagramos ir grafikai
3.1. Diagramos
3.2. Diagramos redagavimas
3.2.1. Kaip formuoti diagramos elementus?
3.3. Diagramos modifikavimas
3.4. Sudėtinės diagramos
3.5. Excel grafika
4. Diagramos ir statistinės analizės priemonės
4.1. Statistinių įverčių skaičiavimas bei tendencijų analizė
4.2. MS Excel duomenų apsauga nuo nepageidaujamų veiksmų. MS Excel duomenų kaita ir darbas grupėje. Excel lentelių pavertimas tinklalapiu.
4.3. Spausdinimas, spausdinimo zona, puslapių ribų nustatymas
5. Makrokomandos
5.1. Makrokomandų užrašymas
6. Optimizavimo uždaviniai
6.1. Optimizavimo uždavinių modeliai
6.2. Tiesinio programavimo uždavinių sprendimas
6.3. Nesėkmingos sprendinio paieškos priežastys
6.4. Ribojimų nesuderinamumo problemos sprendimas
7. Sąrašas ir duomenų analizė
7.1. Data meniu komandos
7.2. Duomenų rikiavimas
7.3. Filtravimo komandos
7.4. Automatinis grupių sumavimas
7.5. Grupavimas ir grupių schemų sudarymas
7.6. Dinaminės sąrašo suvestinės
7.7. Dinaminės suvestinės diagrama

Registruotis