Parama užsienio lietuviams

Parama užsienio lietuviams

Valstybinis studijų fondas teikia paramą lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivijos (tiems, kurie užsienio šalyje gyveno ne mažiau kaip tris metus ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į devintą (gimnazijos pirmą) klasę) vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose. Jie gali pretenduoti į dviejų (abiejų) rūšių paramą:

  • Stipendiją;
  • Socialinę išmoką.

Studentai, pretenduojantys gauti paramą, turi būti:

  • priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias arba antrosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
  • paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (šis punktas netaikomas pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų pirmojo semestro studentams ir studentams, pretenduojantiems gauti socialinę išmoką).

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

Daugiau informacijos galite rasti:

Valstybinio studijų fondo tinklalapyje https://www.vsf.lt/index.php?id=1107

Alytaus kolegijos Studijų centre adresu Studentų g. 17, 213 kab. arba tel. 8 693 91 581