Apie fakultetą

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VADYBOS FAKULTETAS
Adresas:  Seirijų g. 2, 62114 Alytus

Dekanė
JOVITA BALČIŪNIENĖ
102 kabinetas
tel. +370 315 65 013
el. paštas jovita.balciuniene@akolegija.lt

APIE FAKULTETĄ
Informacinių technologijų plėtra ir toliau išlieka prioritetine išsivysčiusių valstybių ekonominės ir socialinės politikos kryptimi. Todėl kolegija, suprasdama, kokią reikšmę šiuo metu įgyja informacija, žinios, kompetencija, darbuotojų, studentų bei absolventų gebėjimas naudotis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, savo veiklą plėtoja ir šia kryptimi. Specialistai, įgiję šiuolaikinių technologijų ir gamybos valdymo žinių, gebės sėkmingai integruotis į dirbančių įmonių struktūras, tobulinti įmonių padalinių veiklos organizavimą.
Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas pradėjo savo veiklą 2008 m. rugsėjo 1 d. Įgyvendinant projektą „Alytaus veiklos kokybės gerinimas, modernizuojant mokymosi aplinką ir gerinant studijų infrastruktūrą” (NR. BPD2004-ERPF-1.5.0-12-05/0042) fakultetas buvo įrengtas ir aprūpintas naujausia kompiuterine technine bei programine įranga. Įrengtos modernios multimedijos, operacinių sistemų, CISCO akademijos laboratorijos, mini vaizdo, foto-video studijos, elektroninės leidybos centras, taip pat pastatas pritaikytas neįgaliųjų studentų ar akademinio personalo darbui.

Fakultete sekamos šalies ir Pietų Lietuvos regiono vystymosi perspektyvos, atliekami rinkos tyrimai, kuriamos naujos, koreguojamos esamos studijų bei studijuojamų dalykų programos. Įmonių pageidavimu atliekami realūs baigiamieji darbai, padedantys įmonėms išspręsti iškilusius uždavinius informacinių technologijų srityje.

FAKULTETO VEIKLOS KRYPTYS

  • Paklausių darbo rinkoje studijų programų realizavimas.
  • Studentų praktinių įgūdžių tobulinimas, organizuojant gamybines, profesines veiklos praktikas įmonėse.
  • Įmonių poreikių tenkinimas, atliekant kursinius ir baigiamuosius darbus pagal įmonės užsakymus.
  • Bendradarbiavimas su Alytaus profesinio rengimo centru, technologijų ir verslo mokyklomis tęstinių studijų organizavimo srityje.
  • Bendradarbiavimas su VGTU Informacinių technologijų katedra, rengiant konferencijas, seminarus, metodinę medžiagą ir tobulinant studijų programas.
  • Tarptautinis bendradarbiavimas dvišalių sutarčių pagrindu.

KATEDROS
Informacinių technologijų katedra
Vadybos katedra