Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Laikinai einanti Dekanės pareigas

JOVITA BALČIŪNIENĖ
Seirijų g. 2, 102 kabinetas
tel. (8-315) 65 013
el. paštas jovita.balciuniene@akolegija.lt

 

fakultetai02