Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Laikinai vykdanti dekanės funkcijas

JOVITA BALČIŪNIENĖ
Seirijų g. 2, 102 kabinetas
tel. (8-315) 65 013
el. paštas jovita.balciuniene@akolegija.lt

fakultetai02

Vykdomas projektas „Alytaus kolegijos Informacijos ir ryšių technologijų fakulteto plėtra“ Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-14-0003