Fakulteto taryba

Tarybos pirmininkė – Ingrida Brazionienė, Inžinerijos katedros vedėja, lektorė
Tarybos pirmininko pavaduotoja – dr. Ilona Teodora Miceikienė, Biomedicinos ir maisto technologijų katedros vedėja, docentė

Tarybos nariai:

Sigitas Naruševičius, Inžinerijos ir biomedicinos fakulteto dekanas, Biomedicinos ir maisto technologijų katedros lektorius
Gintautas Stonys, Inžinerijos katedros lektorius
Aurelija Goravičienė, Biomedicinos ir maisto technologijų katedros lektorė
Sigita Alavočienė, Inžinerijos katedros lektorė
dr. Povilas Šaulys, Inžinerijos katedros docentas
Jūratė Jankauskaitė, II BPSNL grupės studentė
Rimantas Giedraitis, I ATENL grupės studentas