Mokslo taikomosios veiklos ir neformalaus/formalaus švietimo centras

Mokslo taikomosios veiklos ir neformalaus/formalaus švietimo centro vadovė
Laima Urbonienė
tel. (8 315) 50 177
el. p. laima.urboniene@akolegija.lt

Mokslo taikomosios veiklos ir neformalaus / formalaus švietimo centras yra AK struktūrinis padalinys, koordinuojantis mokslo taikomąją veiklą, kaupiantis ir analizuojantis informaciją, susijusią su mokslo veikla.

Centro veiklos tikslas – plėtoti taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą  ir konsultavimą sprendžiant aktualias šalies bei regiono socialines, ekonomines problemas.

Centro uždaviniai yra šie:

  • Plėtoti taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą  įtraukiant nacionalinius ir tarptautinius bendradarbiavimo partnerius.
  • Vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų sklaidą skelbiant mokslines publikacijas, straipsnius mokslo populiarinimo leidiniuose, skaitant pranešimus mokslo renginiuose.
  • Plėtoti konsultavimą, organizuojant kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo kursus, seminarus bei mokymus įvairaus amžiaus ir patirties asmenims, verslo, viešojo ir valdžios sektoriaus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms.
  • Skatinti dėstytojų dalyvavimą vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, pasitelkiant Alytaus kolegijos ir išorinio finansavimo šaltinius.
  • Ugdyti studentų antrepreneriškumo gebėjimus, įtraukiant studentus į taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus.
  • Mokslinę veiklą vykdyti laikantis Alytaus kolegijos akademinės etikos principų.

Kolegijoje vykdomų tyrimų sritys apima: socialinius, technologijos, medicinos ir sveikatos mokslus.

Mokslo taikomųjų tyrimų krypčių sąrašas

Alytaus kolegijos mokslo taikomųjų tyrimų kryptys 2023 metams

Taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos nuostatai

Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašas

UNESCO rekomendacija dėl atvirojo mokslo (EN)

UNESCO rekomendacija dėl atvirojo mokslo (LT)