Mokslo taikomosios veiklos ir neformalaus/formalaus švietimo centras

Mokslo taikomosios veiklos ir neformalaus/formalaus švietimo centro vadovė
Laima Urbonienė
tel. (8 315) 50 177
el. p. laima.urboniene@akolegija.lt

Mokslo taikomosios veiklos ir neformalaus/formalaus švietimo centras yra AK struktūrinis padalinys, koordinuojantis mokslo veiklą, kaupiantis ir analizuojantis informaciją, susijusią su mokslo taikomąja veikla.
Centro veiklos misija – plėtoti regionui reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir realizuoti mokymosi visą gyvenimą strategiją efektyviai tenkinant regiono švietimo vadovų, mokytojų ir specialistų; Valstybės tarnautojų, savivaldybių institucijų bei kitų ūkio subjektų ir fizinių asmenų poreikius įgyti naujas kompetencijas ir (ar) kvalifikacijas, atitinkančias šiuolaikinį kultūros bei technologijų lygį, padedančias įsitvirtinti ir sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje bei įtakojančias šalies ūkio pažangą.
Centras inicijuoja ir koordinuoja projektus, susijusius su mokslo taikomąja veikla; kolegijos rengiamas tarptautines bei respublikines konferencijas, kursus, seminarus.