Mokslo taikomosios veiklos ir neformalaus/formalaus švietimo centras

Mokslo taikomosios veiklos ir neformalaus/formalaus švietimo centro vadovė
Laima Urbonienė
tel. (8 315) 50 177
el. p. laima.urboniene@akolegija.lt

Mokslo taikomosios veiklos ir neformalaus / formalaus švietimo centras yra AK struktūrinis padalinys, koordinuojantis mokslo taikomąją veiklą, kaupiantis ir analizuojantis informaciją, susijusią su mokslo veikla.

Centro veiklos tikslas – plėtoti taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą  ir konsultavimą sprendžiant aktualias šalies bei regiono socialines, ekonomines problemas.

Centro uždaviniai yra šie:

  • Plėtoti taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą  įtraukiant nacionalinius ir tarptautinius bendradarbiavimo partnerius.
  • Vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų sklaidą skelbiant mokslines publikacijas, straipsnius mokslo populiarinimo leidiniuose, skaitant pranešimus mokslo renginiuose.
  • Plėtoti konsultavimą, organizuojant kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo kursus, seminarus bei mokymus įvairaus amžiaus ir patirties asmenims, verslo, viešojo ir valdžios sektoriaus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms.
  • Skatinti dėstytojų dalyvavimą vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, pasitelkiant Alytaus kolegijos ir išorinio finansavimo šaltinius.
  • Ugdyti studentų antrepreneriškumo gebėjimus, įtraukiant studentus į taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus.
  • Mokslinę veiklą vykdyti laikantis Alytaus kolegijos akademinės etikos principų.

Kolegijoje vykdomų tyrimų sritys apima: socialinius, technologijos, medicinos ir sveikatos mokslus.

TAIKOMŲJŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS VEIKLOS NUOSTATAI