Fakulteto taryba

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VADYBOS FAKULTETO TARYBA

Tarybos pirmininkė – Aušra Stravinskienė, Informacinių technologijų katedros lektorė
Tarybos sekretorė – Rita Briedytė, Vadybos katedros lektorė

Tarybos nariai:
Jovita Balčiūnienė, Informacinių technologijų ir vadybos fakulteto dekanė – pagal pareigas
Danguolė Leščinskienė,  Informacinių technologijų katedros lektorė
Rasa Balynienė, laikinai vykdanti Informacinių technologijų katedros vedėjos funkcijas, lektorė
Neringa Draugelienė, laikinai vykdanti Vadybos katedros vedėjos funkcijas, lektorė
Valė Zdanavičienė, Vadybos katedros lektorė
Irmina Juškaitė, VV studijų programos studentė
Modestas Kulvietis, MVK studijų programos studentas