Fakulteto taryba

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO TARYBA

Tarybos pirmininkė– Aušra Stravinskienė, Informacinių technologijų katedros lektorė
Tarybos sekretorius – Rasa Balynienė, Informacinių technologijų katedros vedėja, lektorė
Tarybos nariai:

Jovita Balčiūnienė, laikinai vykdanti IRT fakulteto dekanės funkcijas – pagal pareigas
Danguolė Leščinskienė,  Informacinių technologijų katedros lektorė
Rita Briedytė, Vadybos ir administravimo katedros lektorė
Neringa Draugelienė, Vadybos ir administravimo katedros vedėja, lektorė
Milda Budrienė, Vadybos ir administravimo katedros lektorė
Klaudijus Buivydas, MDLT studijų programos studentas.