Fakulteto taryba

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO TARYBA

Tarybos pirmininkė– Aušra Stravinskienė, Informacinių technologijų katedros lektorė
Tarybos sekretorius – Rasa Balynienė, Informacinių technologijų katedros vedėja, lektorė

Tarybos nariai:

Jovita Balčiūnienė, laikinai vykdanti IRT fakulteto dekanės funkcijas – pagal pareigas
Danguolė Leščinskienė,  Informacinių technologijų katedros lektorė
Rita Briedytė, Vadybos ir administravimo katedros lektorė
Neringa Draugelienė, Vadybos ir administravimo katedros vedėja, lektorė
Klaudijus Buivydas, MDLT studijų programos studentas