Fakulteto taryba

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO TARYBA

Tarybos pirmininkė- Aušra Stravinskienė, Informacijos sistemų katedros lektorė
Tarybos pirmininko pavaduotoja – Liuda Neringa Čižinauskienė, Bendrųjų dalykų katedros lektorė
Tarybos sekretorius – Valė Zdanavičienė, Bendrųjų dalykų katedros vedėja, lektorė
Tarybos nariai:
dr. Lina Kankevičienė, Informacijos ir ryšių technologijų fakulteto dekanė, Informacijos technologijų katedros docentė
Gintautas Stonys Informacijos sistemų katedros vedėjas, lektorius
Virginijus Jasiūnas, Informacijos technologijų katedros lektorius
Adas Berčiūnas, II IST grupės studentas
Eriuka Jaruševičiūtė, II ĮĮA grupės studentė
Judita Baliukynaitė, II MDLT grupės studentė