2010 m

2010 m.

  • Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 2010: TEORIJA, PRAKTIKA, INOVACIJOS.
  • Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija EKONOMINĖS SITUACIJOS ĮTAKA SPECIALISTŲ RENGIMUI.
  • 2010 m. lapkričio 10 d. Alytaus kolegijoje vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija BUHALTERINĖS APSKAITOS STUDIJŲ RAIDA IR MOKYMO/SI PROCESO TOBULINIMO KRYPTYS. Konferencija organizuota kartu su Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija.
  • Tarptautinis praktinis seminaras ŠIUOLAIKINĖ AUTOMOBILIŲ DIAGNOSTIKA. Pagal Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo 2007–2013 Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos Smulkiųjų projektų fondo projektą „Technologijų mokslų srities infrastruktūros plėtra Alytaus ir Suvalkų regionuose“ Nr. SPF/LT/2010/18/2.2. “.