Studijų programos

Sveikatos mokslų ir inžinerijos fakultete realizuojamos šios studijų programos:

INŽINERIJOS MOKSLAI

TECHNOLOGIJŲ MOKSLAI

VERSLAS IR VIEŠOJI VADYBA