2012 m

2012 m.

  • Latvijos Žemės ūkio universitete (Jelgava) vykusioje 7-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Studentai kelyje į mokslą” (“Students on their Way to Science”), Alytaus kolegijos studentai pristatė pranešimus: Vidmantas Janulevičius – “Global Climate Problems and Hybrid Cars” (darbo vadovai Romaldas Milius ir Danutė Abramavičienė); Tomas Alkevičius – “Automatic Car Parking System in Cities” (darbo vadovas Romaldas Milius); Simona Rimašauskienė, Tomas Verbickas – “Peculiarities of Biological Treatment Plants of Domestic Wastewater for Private Houses Influencing Water Quality” (darbo vadovai Danutė Abramavičienė, Rozalija Radlinskaitė, Birutė Rakauskienė). Straipsnių anotacijos patalpintos leidinyje „Students on their Way to Science (undergraduate, graduate, post-graduate students) Collection of Abstracts from the 7th International Scientific Conference“ ISSN 1691-5623 Jelgava, 2012. Šios konferencijos komiteto narė – Alytaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Rozalija Radlinskaitė. 2012 m. gegužės 25 d.
  • Antroji studentų SKYPE konferencija vyko 2012 m. gegužės 7 d., kurioje dalyvavo Alytaus kolegijos ir Niujorko valstybinio universiteto Geneseo koledžo (SUNY Geneseo, JAV) studentai. Konferencija buvo skirta diskusijoms apie studijas Lietuvoje ir JAV, studentai aptarė šalių ir kultūrų panašumus bei skirtumus, domėjosi Lietuvos geografiniais ypatumais.
    Konferenciją vedė SUNY Geneseo koledžo (JAV) dėstytojas Joseph Bulsys, Ph.D., kuris taip pat yra susigiminiavusių Alytaus ir Ročesterio (JAV) miestų komiteto Aukštojo mokslo darbo grupės narys. Konferencijoje dalyvavo Alytaus kolegijos studentai Artūras Vismolekas, Edita Naveed, Dovilė Aurylaitė, Aurelija Navikaitė, Ieva Žukaitė, AKSA prezidentas Kernius Visockas ir AKSA narys bei LSP koordinatorius Audrius Pačkauskas.
  • Tarptautinė konferencija JUNGTINĖS STUDIJOS BESIKEIČIANČIOJE VERSLO APLINKOJE vyko Alytaus kolegijoje pagal projektą „Aukštojo mokslo jungtinių studijų programų poreikis ir perspektyvos Alytaus, Gniezno ir Porto partnerių institucijose“ (VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-015). Konferencijoje dalyvavo projekto partneriai iš Gniezno valstybinės aukštosios profesinės mokyklos (Gniezno, Lenkija) ir Porto politechnikos instituto Buhalterinės apskaitos ir administravimo mokyklos ISCAP (Porto, Portugalija), svečiai iš Suvalkų valstybinės kolegijos (Suvalkai, Lenkija) bei Latvijos žemės ūkio universiteto (Jelgava, Latvija). 2012 m. gegužės 4 d.
  • 10-oji respublikinė mokslinė-praktinė konferencija INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 2012: STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS IR TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS KINTANČIOS DARBO RINKOS KONTEKSTE. 2012 m. gegužės 3 d.
  • Baigiamasis Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci/ Naujovių perkėlimo projekto „Specializuotos paieškos sistemos 10 000 pratybų profesinėms ir kalbinėms kompetencijoms tobulinimas ir reitingavimas bendrosioms paieškos sistemoms“ Nr. 2010-1-FR1-LEO05-14488 tarptautinis seminaras. Seminare dalyvavo Bendrųjų dalykų katedros lektorė Nijolė Vitienė, Finansų ir buhalterinės apskaitos katedros lektorė Auksė Makšeckienė, Vadybos ir administravimo katedros lektorė Jolanta Karanauskienė. Seminaro metu buvo organizuotas projekto partnerių vizitas į Lietuvos Respublikos Seimą ir susitikimas su Seimo Pirmininko pavaduotoju Česlovu Juršėnu. Vilnius, 2012-04-13.