2013 m

2013 m

  • IV respublikinė mokslinė-praktinė konferencija STUDIJOS BESIKEIČIANČIOJE VERSLO APLINKOJE. 2013 m. balandžio 19 d. Alytaus kolegija
  • Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija VIDINĖS STUDIJŲ KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS. Informacinės technologijos 2013: teorija, praktika, inovacijos. 2013 m. gegužės 16 d. Alytaus kolegija
  • Tarptautinė praktinė apskritojo stalo diskusija PATIRTIES MAINAI – IŠŠŪKIS STUDIJŲ IR ĮSIDARBINIMO KOKYBEI. 2013 m. birželio 25 d., Alytaus kolegija
  • Baigiamoji išvažiuojamoji projekto „Alytaus kolegijos studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas atnaujinant Verslo vadybos ir Informacinių sistemų technologijų studijų programas“ viešinimo konferencija. Visuomenės harmonizavimo parkas (Vazgaikiemis, Prienų rajonas). 2013 m. rugpjūčio 29 d.
  • Tarptautinė mokslinė-pažintinė konferencija EUROPOS ENERGETIKOS TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ POLITIKOS APŽVALGA. ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NOVATORIŠKŲ TECHNOLOGIJŲ VYSTYMOSI STRATEGIJOS APTARIMAS. 2013 m. rugsėjo 17 d. Alytaus kolegija
  • Tarptautinė mokslinė konferencija REGIONŲ DIMENSIJOS STIPRINIMAS: GYVENTOJŲ VERSLUMO SKATINIMAS, PANAUDOJANT VIETINĮ PAVELDĄ IR IŠTEKLIUS PER PATIRTINĮ MOKYMĄSI. 2013 m. spalio 22 d. Alytaus kolegija
  • Tarptautinė praktinė apskritojo stalo diskusija STUDENTO IR DĖSTYTOJO PARTNERYSTĖ: VERTYBĖS, KŪRYBA, INOVACIJOS. 2013 m. lapkričio 14 d. Alytaus kolegija