Dėstytojai

Vardas, pavardė Pareigos Dėstomi dalykai Kursiniai darbai Praktikos Kontaktai
DANUTĖ
ABRAMAVIČIENĖ
Lektorė Transporto veiklos teisinis reguliavimas, Keleivių vežimas, Muitinės procedūros, Muitinės darbo technologija, Taikomųjų tyrimų technologija, Aplinkos ir žmonių sauga, Tarptautinių krovinių vežimo proceso projektavimas Tarptautinių krovinių vežimo proceso projektavimas, Taikomųjų tyrimų technologija Profesinė pažintinė, Baigiamoji specializacijos danute.abramaviciene@akolegija.lt
SIGITA
ALAVOČIENĖ
Lektorė Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos, Dujų teikimo sistemos, Šildymo sistemų projektavimas, Hidraulika ir aerodinamika, Inžinerinių sistemų priežiūra, Inžinerinė (kompiuterinė) grafika, Aplinkos ir žmonių sauga, Pastatų inžinerinės sistemos Šildymo sistemų projektavimas, Vėdimo ir oro kondicionavimo sistemų projektavimas Profesinė II, Baigiamoji sigita.alavociene@akolegija.lt
JUSTINAS
ANSKAITIS
Lektorius Transporto sistema justinas.anskaitis@linava.lt
BRONIUS
BIELIAUSKAS
Lektorius Geodezija Technologinė bronius@alkesta.lt
INGRIDA
BRAZIONIENĖ
 Lektorė Krovinių vežimo technologija, Logistika, Tarptautinė logistika, (Gamybos vadyba) ir logistika  – Profesinė ingrida.brazioniene@akolegija.lt
SAULIUS
ČIUPLYS
Asistentas Mechatronikos pagrindai, Inžinerinių sistemų valdymas s.ciuplys@gmail.com
MARYTĖ
ČESNULEVIČIENĖ
 Lektorė Statybos technologija ir organizavimas Statiniai ir medžiagos maryte.cesnuleviciene@akolegija.lt
TOMAS
MAKAVECKAS
Lektorius Vandentvarkos sistemos Profesinė I tomas.makaveckas@akolegija.lt
JURGITA
MERKEVIČIENĖ
 Lektorė Ekonominė statistika, Taikomųjų tyrimų metodologija  – jurgita.merkeviciene@akolegija.lt
ROMALDAS
MILIUS
Lektorius Automobilių sandara, Eismo saugumas romaldas.milius@akolegija.lt
BIRUTĖ
RAKAUSKIENĖ
 Lektorė  Fizika (Elektrotechnika) ir elektronika, Elektronika informatikams, Elektronika  –  – birute.rakauskiene@akolegija.lt
GINTAUTAS
STONYS
 Lektorius Elektrotechnika ir (elektronika), Elektrotechnika, Kompiuterinių tinklų pagrindai, Silpnų srovių tinklai, Informacinės technologijos medicinoje Kompiuterinio tinklo eksploatavimo Specialybės baigiamoji gintautas.stonys@akolegija.lt
Dr. DALIA
ŠABLEVIČIENĖ
Docentė Chemija, Maisto chemija ir analizė, Fizikinė chemija ir cheminė analizė, Medicininė biochemija dalia.sableviciene@akolegija.lt
Dr. POVILAS
ŠAULYS
 Docentas Inžinerinė mechanika, Konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos, Automobilių teorija, Vidaus degimo variklių teorija Lengvųjų automobilių serviso įmonių technologinis projektavimas  Profesinė pažintinė, technologinė, Profesinė I povilas.saulys@akolegija.lt
KĘSTUTIS
TAMULEVIČIUS
 Lektorius Įmonių ekonomika ir valdymas kestutis.tamulevicius@akolegija.lt
MINDAUGAS
VALAITIS
Asistentas Mopedai ir motociklai, Automobilių techninė priežiūra Automobilių remontas mindaugas.valaitis@akolegija.lt
Dr. MILITA
VIENAŽINDIENĖ
Docentė Tarptautinė prekyba, Sandėliavimo logistika, Tarptautinė logistika Tarptautinio verslo organizavimo specializacijos Specialybės baigiamoji milita.v@gmail.com
Dr. RYTIS
ZAUTRA
Docentas Automobilių valdymo sistemų diagnostika. Automobilių serviso veiklos administravimas  – Profesinė II, Baigiamoji rytis.zautra@akolegija.lt
VYTAUTAS
ŽVINAKEVIČIUS
Lektorius Automobilių techninė priežiūra vytautas.zvinakevicius@akolegija.lt