Dėstytojai

Vardas, pavardė Pareigos Dėstomi dalykai Kursiniai darbai Praktikos Kontaktai
DANUTĖ
ABRAMAVIČIENĖ
Lektorė Transporto veiklos teisinis reguliavimas, Keleivių vežimas, Muitinės procedūros, Muitinės darbo technologija, Taikomųjų tyrimų technologija, Aplinkos ir žmonių sauga, Tarptautinių krovinių vežimo proceso projektavimas Tarptautinių krovinių vežimo proceso projektavimas, Taikomųjų tyrimų technologija Profesinė pažintinė, Baigiamoji specializacijos danute.abramaviciene@akolegija.lt
SIGITA
ALAVOČIENĖ
Lektorė Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos, Dujų teikimo sistemos, Šildymo sistemų projektavimas, Hidraulika ir aerodinamika, Inžinerinių sistemų priežiūra, Inžinerinė (kompiuterinė) grafika, Aplinkos ir žmonių sauga, Pastatų inžinerinės sistemos Šildymo sistemų projektavimas, Vėdimo ir oro kondicionavimo sistemų projektavimas Profesinė II, Baigiamoji sigita.alavociene@akolegija.lt
INGRIDA BRAZIONIENĖ Lektorė Krovinių vežimo technologija, Logistika, Tarptautinė logistika, (Gamybos vadyba) ir logistika Profesinė ingrida.brazioniene@akolegija.lt
SAULIUS ČIUPLYS Asistentas Mechatronikos pagrindai, Inžinerinių sistemų valdymas s.ciuplys@gmail.com
MARYTĖ
ČESNULEVIČIENĖ
Lektorė Statybos technologija ir organizavimas maryte.cesnuleviciene@akolegija.lt
TOMAS
MAKAVECKAS
Lketorius Vandentvarkos sistemos Profesinė I tomas.makaveckas@akolegija.lt
JURGITA
MERKEVIČIENĖ
Lektorė Ekonominė statistika, Taikomųjų tyrimų metodologija jurgita.merkeviciene@akolegija.lt
ROMALDAS
MILIUS
Lektorius Automobilių sandara, Eismo saugumas romaldas.milius@akolegija.lt
BIRUTĖ
RAKAUSKIENĖ
Lektorė Fizika (Elektrotechnika) ir elektronika, Elektronika informatikams, Elektronika birute.rakauskiene@akolegija.lt
GINTAUTAS
STONYS
Lektorius Elektrotechnika ir (elektronika), Elektrotechnika, Kompiuterinių tinklų pagrindai, Silpnų srovių tinklai, Informacinės technologijos medicinoje Kompiuterinio tinklo eksploatavimo Specialybės baigiamoji gintautas.stonys@akolegija.lt
Dr. POVILAS 
ŠAULYS
Docentas Inžinerinė mechanika, Konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos, Automobilių teorija, Vidaus degimo variklių teorija Lengvųjų automobilių serviso įmonių technologinis projektavimas Profesinė pažintinė, technologinė, Profesinė I povilas.saulys@akolegija.lt
KĘSTUTIS
TAMULEVIČIUS
Lektorius Įmonių ekonomika ir valdymas kestutis.tamulevicius@akolegija.lt
MINDAUGAS
VALAITIS
Asistentas Mopedai ir motociklai, Automobilių techninė priežiūra Automobilių remontas mindaugas.valaitis@akolegija.lt
Dr. MILITA
VIENAŽINDIENĖ
Docentė Tarptautinė prekyba, Sandėliavimo logistika, Tarptautinė logistika Tarptautinio verslo organizavimo specializacijos Specialybės baigiamoji milita.v@gmail.com
Dr. RYTIS
ZAUTRA
Docentas Automobilių valdymo sistemų diagnostika. Automobilių serviso veiklos administravimas Profesinė II, Baigiamoji rytis.zautra@akolegija.lt
VYTAUTAS 
ŽVINAKEVIČIUS
Lektorius Automobilių techninė priežiūra vytautas.zvinakevicius@akolegija.lt
RENATA KAŠKONIENĖ Tarptautinių krovinių vežimų dokumentų valdymas Transporto sistema renata.kaskoniene@gmail.com
KĘSTUTIS VISELGA Informacinės sistemos transporte ir logistikoje kestutis.viselga@gmail.com