Studijų programa

Fakultete realizuojamos šios studijų programos:
INFORMATIKOS INŽINERIJOS STUDIJŲ KRYPTIS
. informacinių sistemų technologijos;
. multimedija, dizainas ir leidybos technologijos;
. kompiuterinių tinklų administravimas;
. virtualiosios technologijos.
VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS
. įstaigų ir įmonių administravimas.
2013 metais fakultete bus pradėta realizuoti nauja studijų programa Virtualiosios technologijos. 2012 m. rugsėjo mėn. tarptautinė ekspertų grupė vertino informatikos inžinerijos krypties studijų programas: Kompiuterinių tinklų administravimą ir Elektroninės leidybos technologijas(dabar – Multimedija, dizainas ir leidybos technologijos). Abistudijų programos iš ekspertų grupės sulaukė aukščiausio įvertinimo ir buvo akredituotos 6 metams.

INFORMACIJOS TECHNOLOGIJŲ KATEDRA

Valstybinis kodas Studijų programa
Pradėta realizuoti
Specializacija Mokymosi forma ir trukmė Suteikiama kvalifikacija
1 2 3 4 5
653E15009 Informacinių sistemų technologijos, 2006-09-01 kompiuterinių sistemų projektavimas, kompiuterinis dizainas ir multimedija NL 3, I 4 Informacinių sistemų inžinerijos profesinis bakalauras
653E14006 Virtualiosios technologijos, 2013-09-01 NL 3, I 4 Informacinių technologijų profesinis bakalauras

INFORMACIJOS SISTEMŲ KATEDRA

Valstybinis kodas Studijų programa
Pradėta realizuoti
Specializacija Mokymosi forma ir trukmė Suteikiama kvalifikacija
1 2 3 4 5
653E14002 Multimedija, dizainas ir leidybos technologijos, 2007-09-01 leidinių ir spaudinių technologijos, internetinė leidyba NL 3, I 4 Informacinių technologijų profesinis bakalauras
653E14003 Kompiuterinių tinklų administravimas, 2007-09-01 kompiuterinių tinklų administravimas, duomenų centrų administravimas NL 3, I 4 Informacinių technologijų profesinis bakalauras

BENDRŲJŲ DALYKŲ KATEDRA

Valstybinis kodas Studijų programa
Pradėta realizuoti
Specializacija Mokymosi forma ir trukmė Suteikiama kvalifikacija
1 2 3 4 5
653N23010 Įstaigų ir įmonių administravimas, 2000-09-01 personalo darbo organizavimas, projektų valdymas NL 3, I 4 Įstaigų administravimo profesinis bakalauras

Santrumpos: Nl – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos;