Studijų programos

Informacinių technologijų ir vadybos fakultete realizuojamos šios studijų programos:

INFORMATIKOS MOKSLAI

VERSLAS IR VIEŠOJI VADYBA