2011 m

2011 m.

  • FINAL INTERNATIONAL CONFERENCE ,,TEACHER COMPETENCE DEVELOPMENT IN THE COLLEGES OF LITHUANIA IMPROVING STUDY QUALITY AND FOSTERING INTERNATIONALIZATION“. By Project ,,Complex and Systematic Teacher Competence Development in the Colleges of Lithuania Improving Study Quality and Fostering Internationalization“ No. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-0047 December 2011.
  • Mokslinis-praktinis seminaras TC TRUCK&CARGO® IR TC EBID® PANAUDOJIMO GALIMYBĖS TRANSPORTO SEKTORIUJE. Inžinerijos fakulteto dėstytojams ir darbdaviams.
  • FINAL INTERNATIONAL CONFERENCE ,,DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM OF TAILORED APPLIED RESEARCH (TARSI)“. By Project ,,Development and Implementation of the System of Tailored Applied Research” LLP-LDV-TOI-2009-LT-0030-P3 (TARSI). September 2011.
  • Respublikinė ,,Apskrito stalo” diskusija INOVACIJŲ KŪRIMAS PER MOKSLO IR VERSLO SĄVEIKĄ. Pagal asociacijos „Naujos kartos mokslo ir verslo klasteris“ projektą „Žinių vadybos ir socialinių inovacijų mokslinės ir praktinės terpės kūrimas“ finansuojamą pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“. Verslininkų, įmonių vadovų, mokslo ir mokymo institucijų atstovų, verslo asociacijų, klasterių atstovų, žurnalistų, politikų diskusija. Diskusijos tikslas – aptarti regiono ekonominio ir socialinio vystymosi tendencijas, paskatinti vietinius verslininkus, politikus ir mokymo įstaigų atstovus bendradarbiauti kuriant patrauklų ir konkurencingą Alytaus regioną.
  • Baigiamoji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija MOKSLO IR VERSLO SANGLAUDA. Pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos Smulkiųjų projektų fondo projektą „Mokslo ir verslo sanglauda recesijos laikotarpiu Alytaus ir Suvalkų regionuose“ (Nr. SPF/LT/2009/14) 2011 m. kovo mėn.
  • Baigiamoji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija TEORINIŲ ŽINIŲ IR PRAKTINIŲ GEBĖJIMŲ SINERGINIS INTEGRAVIMAS TRANSPORTO INŽINERIJOS STUDIJOSE. Pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos Smulkiųjų projektų fondo projektą „Technologijų mokslų srities infrastruktūros plėtra Alytaus ir Suvalkų regionuose“ (SPF/LT/2010/18/2.2). 2011 m. kovo mėn.
  • Respublikinė IX mokslinė-praktinė konferencija INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 2011: TEORIJA, PRAKTIKA, INOVACIJOS.
  • Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija STUDIJOS BESIKEIČIANČIOJE VERSLO APLINKOJE. Alytaus kolegija ir Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija LEDA.