Dėstytojai

Vardas, pavardė Pareigos Dėstomi dalykai Kursiniai darbai Praktikos Kontaktai
dr. REDA ADOMAITIENĖ Lektorė Sociologija reda.adomaitiene@akolegija.lt
DOVILĖ BARYSIENĖ

Asistentė

Vadovavimas baigiamiesiems darbams

dovile.barysiene@akolegija.lt

 RITA BRIEDYTĖ  Lektorė Finansinė apskaita Finansinių rezultatų apskaita
Apskaitos politika ir apskaita GPĮ
Finansinės apskaitos Apskaitos gamybos bei prekybos įmonėse specializacijos Profesinė

 

rita.briedyte@akolegija.lt
LIUDA NERINGA ČIŽINAUSKIENĖ Lektorė Verslo filosofija liuda.cizinauskiene@akolegija.lt
NERINGA DRAUGELIENĖ Lektorė Socialinės apsaugos ekonomika
Įmonės socialinė atsakomybė Organizacijų socialinė atsakomybė
Aplinkos ir žmonių sauga
Apskaitos politikos ir apskaitos GPĮ Personalo darbo organizavimo Biuro  darbo organizavimo Baigiamoji neringa.draugeliene@akolegija.lt
RAMUNĖ
GRIŠKEVIČIENĖ
Lektorė Kompiuterizuota apskaita ramune.griskeviciene@akolegija.lt
DALĖ
GRIŠKONIENĖ
Lektorė Apskaitos pagrindai dale.griskoniene@akolegija.lt
EDITA
KLIMAVIČIŪTĖ
Lektorė Komunikacinė elgsena,
Komunikacija ir viešieji ryšiai
edita.klimaviciute@akolegija.lt
AIDA
KLIUKINSKIENĖ
Lektorė Profesinė užsienio kalba (rusų) Užsienio kalba (rusų)
Užsienio kalba II (rusų)
Dalykinė komunikacija
aida.kliukinskiene@akolegija.lt
IRENA
KUPČINSKIENĖ
Lektorė Profesinė užsienio kalba (anglų) irena.kupcinskiene@akolegija.lt
EGLĖ LAUKAITYTĖ Asistentė Tarptautinis verslas egle.laukaityte@akolegija.lt
JŪRATĖ
PATACKAITĖ
Lektorė Įmonės finansinė analizė
Įmonės veiklos analizė
Auditas
Įmonės veiklos analizės Profesinė
Baigiamoji
jurate.patackaite@akolegija.lt
dr. RŪTA PETRAUSKIENĖ Docentė Personalo valdymas Vadyba
Gamybos vadyba ir logistika
Personalo valdymo ruta.petrauskiene@akolegija.lt
DANUTĖ REMEIKIENĖ Docentė Marketingo pagrindai
Marketingas
danute.remeikiene@akolegija.lt
PALMIRA
RODŽENĖ
Lektorė Dokumentų valdymas Dokumentų valdymas ir korespondencija
Dalykinė komunikacija
Kalbos kultūra Kalbos kultūra ir dokumentų valdymas
Elektroninių dokumentų valdymas
Administravimo
Specialybės baigiamoji
palmira.rodziene@akolegija.lt
VILMA
SLAVICKIENĖ
Lektorė Verslo pagrindai
Įmonės ekonomika
Finansų rinkos
Įmonės ekonomikos vilma.slavickiene@akolegija.lt
DANUTĖ
STADULIENĖ
Lektorė Verslo praktinio mokymo
Biuro veiklos
danute.staduliene@akolegija.lt
REGINA ŠPUKIENĖ Lektorė Profesinė etika, Verslo etika ir etiketas
Bioetika
regina.spukiene@akolegija.lt
LAIMA
URBONIENĖ
Lektorė Tarptautinis protokolas ir dalykinis etiketas
Specialybės kalbos kultūra
laima.urboniene@akolegija.lt
NERINGA
VISMOLEKIENĖ
Lektorė Karjeros valdymas Tiekimo grandinės valdymas neringa.vismolekiene@akolegija.lt
VALĖ
ZDANAVIČIENĖ
Lektorė Taikomoji matematika  Matematika
Skaitiniai metodai ir diskrečioji matematika
vale.zdanaviciene@akolegija.lt