Dėstytojai

Vardas, pavardė Pareigos Dėstomi dalykai Kursiniai darbai Praktikos Kontaktai
dr. RŪTA PETRAUSKIENĖ Docentė Personalo vadyba,  Personalo valdymas, Vadyba, Projektų vadyba, Vadybos pagrindai Personalo valdymo, Tarptautinio verslo organizavimo ruta.petrauskiene@akolegija.lt
Doc. DANUTĖ REMEIKIENĖ Docentė danute.remeikiene@akolegija.lt
 RITA BRIEDYTĖ  Lektorė Apskaitos pagrindai, Įmonės finansai, Finansinė apskaita, Apskaitos politika ir apskaita GPĮ, Valdymo apskaita, Finansinių rezultatų apskaita, Įmonės investicijų valdymas, Įmonės finansinių išteklių valdymas, Įmonės finansų planavimas Apskaitos politikos ir apskaitos GPĮ, Finansinės apskaitos, Įmonės finansinių išteklių valdymo Baigiamoji, Profesinė (Finansinė apskaita), Įmonės veiklos tyrimų rita.briedyte@akolegija.lt
MILDA
BUDRIENĖ
Lektorė Įmonės ekonomika milda.budriene@akolegija.lt
LIUDA NERINGA ČIŽINAUSKIENĖ Lektorė Verslo filosofija liuda.cizinauskiene@akolegija.lt
NERINGA DRAUGELIENĖ Lektorė Socialinės apsaugos ekonomika Pažintinė, Profesinė, Baigiamoji, Verslo praktinio mokymo neringa.draugeliene@akolegija.lt
DALĖ GRIŠKONIENĖ Lektorė Apskaitos pagrindai Įmonės finansinių išteklių valdymo, Finansinės apskaitos, Apskaitos gamybos bei prekybos įmonėse dale.griskoniene@akolegija.lt
AIDA KLIUKINSKIENĖ Lektorė Kalbos kultūra, Profesinė užsienio kalba (rusų), Užsienio kalba (rusų), Specialybės kalbos kultūra aida.kliukinskiene@akolegija.lt
IRENA KUPČINSKIENĖ Lektorė Užsienio kalba (anglų) irena.kupcinskiene@akolegija.lt
JOLITA LEONAVIČIENĖ Lektorė Biuro veiklos organizavimas, Administravimo principai, Elektroninė komercija, Vartotojų teisių politika ir institucijos Biuro veiklos organizavimo jolita.leonaviciene@akolegija.lt
JŪRATĖ PATACKAITĖ Lektorė Įmonės finansinė analizė, Įmonės veiklos analizė, Auditas Įmonės veiklos analizės Įmonės veiklos tyrimų, Profesinė jurate.patackaite@akolegija.lt
PALMIRA RODŽIENĖ Lektorė Kalbos kultūra ir dokumentų valdymas, Dokumentų valdymas, Elektroninių dokumentų valdymas, Dalykinė komunikacija, Dokumentų valdymas ir korespondencija, Specialybės kalbos kultūra Biuro darbo organizavimo, Specialybės baigiamoji palmira.rodziene@akolegija.lt
VILMA SLAVICKIENĖ Lektorė Įmonės ekonomika, Verslo pagrindai, Finansų rinkos, Tarptautiniai finansai vilma.slavickiene@akolegija.lt
DANUTĖ STADULIENĖ Lektorė Paslaugų marketingas, Marketingo planavimas ir valdymas, Strateginis marketingo valdymas, Tarptautinis marketingas, tyrimai ir reklama Marketingo planavimo ir valdymo, Tarptautinio verslo organizavimo Verslo praktinio mokymo, Verslumo mokymo, Profesinė, Specialybės baigiamoji danute.staduliene@akolegija.lt
KRISTINA STAUSKIENĖ Lektorė Mikroekonomika, Makroekonomika, Verslo planavimo pagrindai, Tarptautinė ekonomika Verslo planavimo pagrindų kristina.stauskiene@akolegija.lt
LAIMA URBONIENĖ Lektorė Tarptautinis protokolas ir dalykinis etiketas, Specialybės kalbos kultūra, Užsienio kalba II (lietuvių) laima.urboniene@akolegija.lt
NERINGA
VISMOLEKIENĖ
Lektorė Marketingas neringa.vismolekiene@akolegija.lt
VALĖ ZDANAVIČIENĖ Lektorė Skaitiniai metodai ir diskrečioji matematika, Matematika vale.zdanaviciene@akolegija.lt
ONA ADOMAVIČIENĖ Asistentė Personalo darbo organizavimo praktika ona.adomaviciene@akolegija.lt