Dėstytojai

Vardas, pavardė Pareigos Dėstomi dalykai Kursiniai darbai Praktikos Kontaktai
STASĖ ANTANAITIENĖ

Lektorė

Profesinė užsienio kalba (rusų), Užsienio kalba II (rusų)

stase.antanaitiene@akolegija.lt

 RITA BRIEDYTĖ  Lektorė Finansinė apskaita, Įmonės finansai, Įmonės finansų valdymas, Įmonės finansų planavimas,  Valdymo apskaita, Apskaitos pagrindai, Įmonės veiklos analizė Finansinės apskaitos,

Įmonės veiklos analizės

rita.briedyte@akolegija.lt
NERINGA DRAUGELIENĖ Lektorė Socialinės apsaugos ekonomika, Aplinkos ir žmonių sauga

Baigiamoji,

Biuro veiklos,

Profesinė,

neringa.draugeliene@akolegija.lt
RAMUNĖ GRIŠKEVIČIENĖ Lektorė Verslo ir viešojo sektoriaus subjektų apskaita ramune.griskeviciene@akolegija.lt
Kristina JANULIENĖ Lektorė El. Komercija, Mokslo taikomieji tyrimai, Taikomųjų tyrimų metodologija (ir statistika), Karjeros valdymas kristina.januliene@akolegija.lt
EDITA
KLIMAVIČIŪTĖ
Lektorė Viešieji ryšiai, Rinkos tyrimai Rinkos tyrimų edita.klimaviciute@akolegija.lt
JŪRATĖ
PATACKAITĖ
Lektorė Valstybės finansai ir draudimas, Auditas, Įmonės veiklos analizė, Įmonės finansinė analizė, Darbo užmokestis, mokesčiai ir jų apskaita Įmonės veiklos analizės Profesinė, Baigiamoji jurate.patackaite@akolegija.lt
dr. RŪTA PETRAUSKIENĖ Docentė Vadyba, Vadybos pagrindai, Personalo valdymas, Mokslo taikomieji tyrimai, Taikomųjų tyrimų metodologija (ir statistika), Socialinis marketingas Personalo valdymo, Taikomųjų tyrimų metodologijos (ir statistikos), Mokslinių taikomųjų tyrimų ruta.petrauskiene@akolegija.lt
PALMIRA
RODŽENĖ
Lektorė Dokumentų valdymas, Dalykinė komunikacija Administravimo, Specialybės baigiamoji palmira.rodziene@akolegija.lt
VILMA SAVUKYNIENĖ Lektorė Administravimo principai, Marketingas vilma.savukyniene@akolegija.lt
VILMA
SLAVICKIENĖ
Lektorė Verslo pagrindai, Įmonės ekonomika, Finansų rinkos, Verslas ir inovacijos Įmonės ekonomikos vilma.slavickiene@akolegija.lt
DANUTĖ
STADULIENĖ
Lektorė Paslaugų marketingas, Marketingo planavimas ir organizavimas Marketingo planavimo ir organizavimo Biuro veiklos, Verslo praktinio mokymo danute.staduliene@akolegija.lt
REGINA ŠPUKIENĖ Lektorė Profesinė etika, Bioetika, Įmonės socialinė atsakomybė, Verslo filosofija regina.spukiene@akolegija.lt
LAIMA
URBONIENĖ
Lektorė

Tarptautinis protokolas ir dalykinis etiketas, Tarpkultūrinė komunikacija, Kalbos kultūra, Užsienio kalba II (lietuvių)

laima.urboniene@akolegija.lt
GIEDRĖ URKIENĖ Lektorė Draudimas giedre.urkiene@akolegija.lt
NERINGA
VISMOLEKIENĖ
Docentė Tiekimo grandinės valdymas, Skaitmeninis marketingas,  Projektų vadyba, Marketingas, Marketingo pagrindai Tiekimo grandinės valdymo, Projektų vadybos neringa.vismolekiene@akolegija.lt
VALĖ
ZDANAVIČIENĖ
Lektorė Taikomoji matematika, 
Skaitiniai metodai ir diskrečioji matematika
vale.zdanaviciene@akolegija.lt