Dėstytojai

Vardas, pavardė Pareigos Dėstomi dalykai Kursiniai darbai Praktikos Kontaktai
dr. RŪTA PETRAUSKIENĖ Docentė Personalo valdymas, Vadyba,
Projektų vadyba,
Vadybos pagrindai
Personalo valdymo, Tarptautinio verslo organizavimo Specialybės baigiamoji ruta.petrauskiene@akolegija.lt
Doc. DANUTĖ REMEIKIENĖ Docentė Marketingo pagrindai,
Marketingas
danute.remeikiene@akolegija.lt
REDA
ADOMAITIENĖ
Lektorė Sociologija reda.adomaitiene@akolegija.lt
 RITA BRIEDYTĖ  Lektorė Įmonės finansai,
Finansinė apskaita,
Apskaitos politika ir apskaita GPĮ,
Įmonės veiklos analizė,
Įmonės statistika
Apskaitos politikos ir apskaitos GPĮ, Įmonės veiklos analizės Profesinė
(Finansinė apskaita),
Įmonės veiklos tyrimų
rita.briedyte@akolegija.lt
MILDA
BUDRIENĖ
Lektorė Įmonės ekonomika,
Transporto ir logistikos įmonės verslo planavimas
Transporto ir logistikos įmonės verslo planavimo milda.budriene@akolegija.lt
LIUDA NERINGA ČIŽINAUSKIENĖ Lektorė Verslo filosofija liuda.cizinauskiene@akolegija.lt
RAMUNĖ
GRIŠKEVIČIENĖ
Lektorė Kompiuterizuota apskaita ramune.griskeviciene@akolegija.lt
DALĖ
GRIŠKONIENĖ
Lektorė Apskaitos pagrindai dale.griskoniene@akolegija.lt
EDITA
KLIMAVIČIŪTĖ
Lektorė Integruotosios marketingo komunikacijos,
Komunikacinė elgsena,
Vartotojų elgsena
edita.klimaviciute@akolegija.lt
AIDA
KLIUKINSKIENĖ
Lektorė Kalbos kultūra,
Profesinė užsienio kalba (rusų),
Užsienio kalba (rusų), Specialybės kalbos kultūra
aida.kliukinskiene@akolegija.lt
IRENA
KUPČINSKIENĖ
Lektorė Užsienio kalba (anglų) irena.kupcinskiene@akolegija.lt
JOLITA
LEONAVIČIENĖ
Biuro veiklos  organizavimas,
Administravimo principai, Elektroninė komercija
Biuro veiklos organizavimo Biuro veiklos jolita.leonaviciene@akolegija.lt
JŪRATĖ
PATACKAITĖ
Lektorė Įmonės finansinė analizė,
Įmonės veiklos analizė,
Auditas,
Įmonės (finansai ir) mokesčiai
Įmonės veiklos analizės Įmonės veiklos tyrimų,
Profesinė,
Baigiamoji
jurate.patackaite@akolegija.lt
INGRIDA
RAVEIKIENĖ
Lektorė Projektų vadyba ingrida.raveikiene@akolegija.lt
PALMIRA
RODŽENĖ
Lektorė Kalbos kultūra ir dokumentų valdymas,
Dokumentų valdymas,
Elektroninių dokumentų valdymas,
Dalykinė komunikacija,
Kalbos kultūra
Biuro darbo organizavimo,
Specialybės baigiamoji
palmira.rodziene@akolegija.lt
VILMA
SLAVICKIENĖ
Lektorė Įmonės ekonomika, Verslo pagrindai,
Finansų rinkos
vilma.slavickiene@akolegija.lt
DANUTĖ
STADULIENĖ
Lektorė Paslaugų marketingas,
Marketingo planavimas ir valdymas,
Tarptautinis marketingas, tyrimai ir reklama
Marketingo planavimo ir valdymo,
Tarptautinio verslo organizavimo
Verslo praktinio mokymo, Verslumo mokymo,
Biuro veiklos,
Specialybės baigiamoji
danute.staduliene@akolegija.lt
KRISTINA
STAUSKIENĖ
Lektorė Ekonomikos teorija,
Mikroekonomika,
Makroekonomika,
Pinigai, kreditas ir bankai,
Verslo planavimo pagrindai
Verslo planavimo pagrindų kristina.stauskiene@akolegioja.lt
LAIMA
URBONIENĖ
Lektorė Tarptautinis protokolas ir dalykinis etiketas,
Kalbos kultūra,
Specialybės kalbos kultūra
laima.urboniene@akolegija.lt
NERINGA
VISMOLEKIENĖ
Lektorė Marketingas,
Vartotojų elgsena
neringa.vismolekiene@akolegija.lt
VALĖ
ZDANAVIČIENĖ
Lektorė Skaitiniai metodai ir diskrečioji matematika,
Matematika,
Taikomoji matematika
vale.zdanaviciene@akolegija.lt
ONA
ADOMAVIČIENĖ
Asistentė Personalo darbo organizavimo praktika ona.adomaviciene@akolegija.lt