Mokymai valstybės tarnautojams

Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo programos

Nr. Programos pavadinimas Trukmė (akad. val.) Tvirtinimo data ir įsakymas
1. Valstybės tarnautojų įvadinio mokymo programa. 36 2013-06-21 Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas Nr. 27MP-49
2. Valstybės tarnautoju žinių ir įgūdžių profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityje plėtojimas 8 2013-10-21 Alytaus kolegijos direktoriaus įsakymas Nr. V-325, 2013-10-21
3. Saugus tarnybinio ginklo naudojimas  5 2013-10-21 Alytaus kolegijos direktoriaus įsakymas Nr. v-325, 2013-10-21
4. Sudėtingų situacijų ir konfliktų valdymas  8 2013-10-21 Alytaus kolegijos direktoriaus įsakymas Nr. V-325, 2013-10-21
5. Viešųjų pirkimų įstatymo pokyčiai ir praktinis viešųjų pirkimų įstatymo taikymas 8 2014-01-27 Alytaus kolegijos direktoriaus įsakymas Nr. V-21, 2014-01-24
6. Įstaigos veiklos dokumentų valdymas  8 2014-02-12 Alytaus kolegijos direktoriaus įsakymas Nr. V-39, 2014-02-10
7. Stresas ir jo įveikimo būdai 8 2014-02-12 Alytaus kolegijos direktoriaus įsakymas Nr. V-39, 2014-02-10
8. Dalykinis bendravimas. Emocijų valdymas. Elgesys konfliktų metu  8 2014-02-12 Alytaus kolegijos direktoriaus įsakymas Nr. V-39, 2014-02-10
9. Naujojo pasaulio etiketas; kodėl mes elgiamės taip, kaip elgiamės? 8 2014-09-23 Alytaus kolegijos direktoriaus įsakymas Nr. V-259
10. Profesionalus klientų aptarnavimas  8 2014-11-25 Alytaus kolegijos direktoriaus įsakymas Nr. V-323, 2014-11-21
11. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės teisiniai aspektai: administracinių teisės pažeidimų bylos bei žalos aplinkos atlyginimas 8 2014-12-02 Alytaus kolegijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 1 įsakymas Nr. V-340
12. Profesionalus klientų aptarnavimas: savo ir interesantų streso, konfliktų ir skundų valdymas sudėtingų situacijų metu 8 2015-03-03 Alytaus kolegijos direktoriaus įsakymas Nr. V-45, 2015-02-25