2014 m.

  • PAULAUSKAITĖ E., LEŠČINSKIENĖ D., STONYS, G. Respublikinės studentų mokslinės praktinės konferencijos „Naujų technologijų taikymas“, spausdintas pranešimas „Lazerinių technologijų taikymas reklamoje“. ISBN 978-609-415-080-7, Šiaulių valstybinė kolegija, 2014-04-17. 2014-04-17. Pažymėjimas Nr. KŽ-810.
  • BUZŪNAS, Karolis; LAPSKAITĖ, Sigita, KUPČINSKIENĖ, Irena. Renewable Resources Boom. Latvia University of Agriculture. 9th International Scientific Conference „Students on their way to science“ Collection of Abstracts. April 25, 2014.
  • ADOMAITIS, Dovydas; JARUŠEVIČIUS Tomas; ABRAMAVIČIENĖ, Danutė; RADLINSKAITĖ, Rozalija; BRAZIONIENĖ, Ingrida. APPLICATION OF INTERMODAL TECHNOLOGIES IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT POLICY. Collection of Abstracts STUDENTS ON THEIR WAY TO SCIENCE, ISSN 2255-9566. 2014
  • ALEKŠIŪNAS Paulius (vadovas lektorius Romualdas Milius). Pranešimas ,,Akvaplanavimas kelyje“, „Collection of Abstracts STUDENTS ON THEIR WAY TO SCIENCE”, 2014. ISSN 2255- 9566, 89 pls.9-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Studentai kelyje į mokslą“, Latvijos žemės ūkio universitetas, Jelgava, Latvija.