2012 m

2012  metai

  • 2012 m. gegužės 25 d. Latvijos Žemės ūkio universitete (Jelgava) vykusioje 7-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Studentai kelyje į mokslą” („Students on their Way to Science”), Alytaus kolegijos studentai pristatė pranešimus: Vidmantas Janulevičius – „Global Climate Problems and Hybrid Cars” (darbo vadovai Romaldas Milius ir Danutė Abramavičienė); Tomas Alkevičius – „Automatic Car Parking System in Cities” (darbo vadovas Romaldas Milius); Simona Rimašauskienė, Tomas Verbickas – „Peculiarities of Biological Treatment Plants of Domestic Wastewater for Private Houses Influencing Water Quality” (darbo vadovai Danutė Abramavičienė, Rozalija Radlinskaitė, Birutė Rakauskienė). Straipsnių anotacijos patalpintos leidinyje „Students on their Way to Science (undergraduate, graduate, post-graduate students) Collection of Abstracts from the 7th International Scientific Conference” ISSN 1691-5623 Jelgava, 2012.
  • 2012 m. gegužės 4 d. Alytaus kolegijoje pagal projektą „Aukštojo mokslo jungtinių studijų programų poreikis ir perspektyvos Alytaus, Gniezno ir Porto partnerių institucijose” (VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-015) vyko tarptautinė konferencija JUNGTINĖS STUDIJOS BESIKEIČIANČIOJE VERSLO APLINKOJE. Konferencijoje dalyvavo projekto partneriai iš Gniezno valstybinės aukštosios profesinės mokyklos (Gniezno, Lenkija) ir Porto politechnikos instituto Buhalterinės apskaitos ir administravimo mokyklos ISCAP (Porto, Portugalija), svečiai iš Suvalkų valstybinės kolegijos (Suvalkai, Lenkija) bei Latvijos žemės ūkio universiteto (Jelgava, Latvija).
  • 2012 m. gegužės 7 d. vyko antroji SKYPE studentų konferencija, kurioje dalyvavo Alytaus kolegijos ir Niujorko valstybinio universiteto Geneseo koledžo (SUNY Geneseo, JAV) studentai. Konferencija buvo skirta diskusijoms apie studijas Lietuvoje ir JAV, studentai aptarė šalių ir kultūrų panašumus bei skirtumus, domėjosi Lietuvos geografiniais ypatumais.
    Konferenciją vedė SUNY Geneseo koledžo (JAV) dėstytojas Joseph Bulsys, Ph.D., kuris taip pat yra susigiminiavusių Alytaus ir Ročesterio (JAV) miestų komiteto Aukštojo mokslo darbo grupės narys. Konferencijoje dalyvavo Alytaus kolegijos studentai Artūras Vismolekas, Edita Naveed, Dovilė Aurylaitė, Aurelija Navikaitė, Ieva Žukaitė, AKSA prezidentas Kernius Visockas ir AKSA narys bei LSP koordinatorius Audrius Pačkauskas.