2011 m

2011  metai

  • Mokslinis-praktinis seminaras TC TRUCK&CARGO® IR TC EBID® PANAUDOJIMO GALIMYBĖS TRANSPORTO SEKTORIUJE. Sausumos transporto technologijų studijų programos studentams. Alytaus kolegija.
  • Respublikinė studentų vaizdo konferencija KAITA IR PASTOVUMAS ŠIANDIENOS VISUOMENĖJE. KTU, Kauno, Vilniaus ir Alytaus kolegijų studentų pranešimai.
  • Studentų susitikimas-diskusija KĄ LISABONOS SUTARTIS REIŠKIA ES PILIEČIUI? Susitikimo-diskusijos tikslas – informuoti piliečius apie Lisabonos sutartį, akcentuojant 2011 m. Europos Komisijos komunikacijos priemones. Renginio organizatorius – Alytaus Europos informacijos centras – Europe Direct Renginio partnerė: Alytaus kolegija. Pranešėjai: LR Užsienio reikalų ministerijos viceministras Egidijus Meilūnas, Europos reikalų departamento Dvišalių ir institucinių klausimų skyriaus atašė Feliksas Bakanauskas ir Pirmininkavimo ES Tarybai departamento l. e. p. direktorius Julius Pranevičius. Alytaus kolegija.
  • Studentų mokslinės draugijos respublikinė praktinė – mokslinė konferencija MOKSLO ŠAKNYS 2011. AK studentų pranešimai: „Absolventų integracija į Alytaus regiono darbo rinką” (Vytautas Kazlauskas II SIS), „Automobilių verslas Lietuvoje” (Tomas Kmieliauskas II ATE). Vadovai AK dėstytojai Sigita Lapskaitė, Romaldas Milius. Panevėžio kolegija.
  • Respublikinė studentų mokslinė-praktinė konferencija NAUJŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS. AK studentų pranešimai: „Atominė energetika šių dienų kontekste” (Lukas Marčiulaitis); „Naujų technologijų taikymas šiuolaikinėje visuomenėje” (Darius Žurinskas); „Amortizatorių gedimai ir diagnostika” (Juozas Petuška) ir „Windows Live sistemos taikymas ugdyme” (Sandra Sabonytė).
    Vadovai AK dėstytojai Birutė Rakauskienė, Aušra Stravinskienė, Romaldas Milius ir Jūratė Marčiulaitienė. Šiaulių valstybinė kolegija.
  • Respublikinė studentų mokslinė-praktinė konferencija STUDENTŲ PROJEKTINĖ VEIKLA FORMUOJANT JŲ PROFESINES KOMPETENCIJAS. AK studentų pranešimai: „Profesinių kompetencijų ugdymas verslumo žaidime „WSG Entrepreneur Cup” (Eimantas Judickas ir Gintarė Klimaitė III VV), „Alytaus kolegijos studentų projektinė veikla formuojant jų profesines kompetencijas” (Sandra Anceravičiūtė III EL), „Studentų atstovybių galimybės pritraukiant naujus rėmėjus” (Domantas Šimkus, Kernius Visockas ir Mantas Pavilonis AKSA) Vilniaus kooperacijos kolegijos Kauno skyrius.