Atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetas

Alytaus kolegijos atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetas (toliau – Komitetas) nagrinėja Alytaus kolegijos akademinių darbuotojų pateiktus prašymus atlikti planuojamų mokslinių tyrimų vertinimą dėl atitikties mokslinių tyrimų etikai ir priima sprendimą dėl planuojamo atlikti mokslinio tyrimo atitikimo mokslinių tyrimų etikai arba neatitikimo.

Komiteto sudėtis:
Pirmininkė – dr. Dalia Šablevičienė
Pirmininko pavaduotoja – Palmira Rodžienė
Sekretorė – dr. Rūta Petrauskienė
Komiteto narė – dr. Lina Kankevičienė
Komiteto narė – dr. Milita Vienažindienė
Komiteto narė – Greta Undraitienė.

Dokumentai:
AK Komiteto sudarymo ir įgaliojimų pasibaigimo tvarkos aprašasKomiteto veiklos reglamentas
Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo tvarkos aprašas  1 priedas 2 priedas 3 priedas priedas 5 priedas 6 priedas 7 priedas 8 priedas