Vertybės

Alytaus kolegijos vertybės

  • Profesionalumas ir kompetencija
  • Veiklos kokybė
  • Tolerancija ir pagarba kitiems
  • Socialinė atsakomybė
  • Atvirumas