Akademinės etikos komisija

Akademinės etikos komisijos pirmininkė – Regina Bartkevičiūtė, Biomedicinos ir maisto technologijų katedra, lektorė.

Akademinės etikos komisijos nariai:
Danutė Baravykienė, Informacinių technologijų katedra, lektorė,
Danguolė Leščinskienė, Informacinių technologijų katedra, lektorė,
Romaldas Milius, Inžinerijos katedra, lektorius,
Rita Briedytė, Vadybos ir administravimo katedra, lektorė,
Ilona Teodora Miceikienė, Biomedicinos ir maisto technologijų katedra, profesorė (nuo 2018 m. lapkričio 30 d.)
Goda Depšytė – Bhaskar, Įmonių ir įstaigų administravimo nuolatinių studijų programos II kurso studentė (nuo 2019 m. balandžio 30 d.)

Alytaus kolegijos akademinės etikos kodeksaspriedai
Alytaus kolegijos akademinės etikos komisijos nuostatai

Dėl Akademinės etikos klausimų, prašome kreiptis į pirmininkę Reginą Bartkevičiūtę el. paštu regina.bartkeviciute@akolegija.lt

Akademinės etikos komisijos veikla