Akademinės etikos komisija

Akademinės etikos komisijos pirmininkė – Aušrelė Visockienė, Sveikatos mokslų ir technologijų katedra, lektorė,
Akademinės etikos komisijos sekretorė – Palmira Rodžienė, Vadybos katedra, lektorė.

Akademinės etikos komisijos nariai:
Ingrida Brazionienė, Inžinerijos katedra, lektorė,
Danguolė Leščinskienė, Informacinių technologijų katedra, lektorė,
Gintautas Stonys, Inžinerijos katedra, lektorius,
Valė Zdanavičienė, Vadybos katedra, lektorė,
Vilija Černiauskienė, Alytaus kolegijos studentų atstovybės deleguota atstovė.

Akademines etikos kodeksas, priedai
Alytaus kolegijos akademinės etikos komisijos nuostatai

Akademinės etikos užtikrinimas organizuojant studijas nuotoliniu būdu
Objektyvus ir sąžiningas grupinių darbų vertinimas
Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairės
Netikrų mokslo renginių atpažinimas

Dėl Akademinės etikos klausimų, prašome kreiptis į pirmininką el. paštu ausrele.visockiene@akolegija.lt

Akademinės etikos komisijos veikla