Akademinės etikos komisija

Akademinės etikos komisijos pirmininkas – Aušrelė Visockienė, Biomedicinos ir maisto technologijų katedra, lektorė,
Akademinės etikos komisijos seskretorius – Palmira Rodžienė, Vadybos ir administravimo katedra, lektorė.

Akademinės etikos komisijos nariai:
Ingrida Brazionienė, Inžinerijos katedra, lektorė,
Danguolė Leščinskienė, Informacinių technologijų katedra, lektorė,
Gintautas Stonys, Inžinerijos katedra, lektorius,
Valė Zdanavičienė, Vadybos ir administravimo katedra, lektorė,
Vilija Černiauskienė, Alytaus kolegijos studentų atstovybės deleguota atstovė.

Alytaus kolegijos akademinės etikos kodeksaspriedai
Alytaus kolegijos akademinės etikos komisijos nuostatai

Dėl Akademinės etikos klausimų, prašome kreiptis į pirmininką el. paštu ausrele.visockiene@akolegija.lt

Akademinės etikos komisijos veikla