Valstybės remiamos paskolos

Valstybės remiamas paskolas studentams lengvatinėmis sąlygomis teikia kredito įstaigos (bankai). Kiekvienais mokslo metais studentai gali kreiptis dėl naujos paskolos.

2017 m. valstybės remiamas paskolas studentams lengvatinėmis sąlygomis teikia „Swedbank”, AB bankas.

2017 m. valstybės remiamas paskolas teikiančio banko „Swedbank”, AB sąlygos:

Kriterijus „Swedbank”, AB
Metinė palūkanų norma, % Palūkanos kintamos,3 mėn. Euribor + Banko marža
Banko marža, %  2.1 %
Paskolos administravimo mokestis, Eur  nėra
Vienkartinis sutarties sąlygų keitimo mokestis, Eur  20
Delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, % 0.05 %
Kiti mokesčiai Paskolos sutarties sudarymo dieną Banko operacijų ir paslaugų įkainiuose nurodyti įkainiai
Pavyzdinės paskolos sutarties sąlygos Studijų paskolos sutarties pavyzdys
Duomenys sąlygų palyginimui Informacija, kurios reikia, kad paskolos gavėjas galėtų palyginti skirtingų kredito įstaigų pasiūlymusGrafiko pavyzdys

Studentai gali gauti:

 1. Paskolą studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą. Jeigu mokslo metų pradžioje skolinamasi iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo vasario 1 d. iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą, pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama;
 2. Paskolą gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 1900 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams – iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
 3. Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Ši paskola (iki 2280 eurų per metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu. Studentai, išvykstantys studijuoti pagal mainų programas dar neprasidėjus prašymų-anketų priėmimui, turėtų įsitikinti, kad užsienyje turės visus reikalingus duomenis, saugiu būdu prisijungti prie Fondo informacinės sistemos (el. bankininkystė, el. parašas, asmens tapatybės kortelės sertifikatai). Prašymą-anketą gali pateikti tik pats studentas. Taip pat būtina įgalioti kitą asmenį tvarkyti valstybės remiamų paskolų gavimo dokumentus (įgaliojimą patvirtina notaras). Šis įgaliojimas bus reikalingas sudarant valstybės remiamos paskolos sutartį su kredito įstaiga (įgaliojimo forma).

Teisės aktai:

 

Paskolų rūšys Maksimali suma Teikiama
Studijų kainai Ne didesnė už aukštosios mokyklos nustatytą metinę studijų kainą. Pavasario semestrą teikiamos paskolos suma negali būti didesnė už pavasario semestrą mokamą studijų kainos dalį. Rudens ir pavasario semestrais.
Gyvenimo išlaidoms Iki 50 BSI* (1900 Eur) Rudens semestrą
Iki 25 BSI* (950 Eur) Pavasario semestrą
Dalinėms studijoms Iki 60 BSI* (2280 Eur) Rudens ir pavasario semestrais

* BSI (bazinė socialinė išmoka) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamas dydis. Šiuo metu 1 BSI = 38 €

Valstybės remiamos paskolos teikiamos:

 •  pirmosios pakopos studentams (bakalauro studijos);
 • vientisųjų studijų studentams;
 • antrosios pakopos studentams (magistro studijos);
 • trečiosios pakopos studentams (doktorantūros studijos);
 • laipsnio nesuteikiančių studijų programų studentams (rezidentūra, studijos pedagogo kvalifikacijai įgyti). 

Valstybės remiamos paskolos neteikiamos:

 • studentams, kurių bendra jau gautų Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų ir prašomos valstybės remiamos paskolos suma, neįskaičiuojant palūkanų, viršytų 385 BSI (14630 €). Šis limitas gali būti padidintas išskirtiniais atvejais (pvz. aukšta studijų kaina). Raštiškus studentų prašymus dėl limito didinimo nagrinėja Paskolų komisija. Prašymai dėl limito didinimo teikiami tik vieniems studijų metams prašymų-anketų paskolai gauti pildymo laikotarpiu. Kartu su prašymu studentas privalo pateikti aukštosios mokyklos išduotą dokumentą, kuriame nurodyta jo bendra metinė studijų kaina ir praėjusio semestro rezultatų vidurkis;
 • studentams, sustabdžiusiems studijas ar esantiems akademinėse atostogose;
 • studentams, nevykdantiems ar netinkamai vykdantiems savo įsipareigojimus pagal anksčiau suteiktas valstybės ar valstybės remiamas sutartis;
 • užsieniečiams. Paskolos teikiamos  išeiviams ir lietuvių kilmės užsieniečiams, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, nuolatiniams Lietuvos gyventojams.

Bendrosios valstybės remiamų paslaugų teikimo sąlygos:

 • Studijų metu  palūkanos už studentą  gali būti apmokamos  iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas. Sustabdžius studijas ar akademinių atostogų metu palūkanas mokėti privalo pats paskolos gavėjas;
 • Net ir pasirašęs kredito sutartį, studentas bet kada gali atsisakyti neišmokėtos paskolos dalies;
 • Paskolos grąžinimo pradžia – metai po studijų baigimo ar nutraukimo;
 • Paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų;
 • Paskolos teikiamos kintamomis palūkanomis: EURIBOR (euro tarpbankinės rinkos palūkanų norma, apskaičiuota Europos bankų federacijos) + banko marža, nustatyta kredito sutartimi;
 • Palūkanos mokamos linijiniu metodu. Taikant šį metodą, paskolos palūkanos skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos sumos. Pvz.: 1) paėmus paskolą gyvenimo išlaidoms ir kas mėnesį studentui pervedant nustatytą paskolos dalį, palūkanų suma vis didėja; 2)po kiekvieno mokėjimo, grąžinus dalį paskolos, palūkanų suma vis mažėja;
 • Grąžinant paskolą anksčiau laiko netaikomi jokie papildomi mokesčiai ar baudos;
 • Prasidėjus paskolos grąžinimo laikotarpiui leidžiama atidėti paskolos grąžinimą. Paskolos gavėjas pirmiausiai privalo tartis su banku. Nepavykus susitarti dėl paskolos grąžinimo atidėjimo su banku, paskolos gavėjas, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui paskutinius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (šiuo metu – 102 €), gali kreiptis į Fondą;

Paskolų gavėjai privalo Fondą informuoti, jeigu:

 • nutraukia studijas, nurodant datą nuo kada nutrauktos studijos;
 • sustabdo studijas, nurodant datą nuo kada sustabdytos  studijos;
 • atnaujina studijas (grįžta iš akademinių atostogų) , nurodant naują numatomą  studijų baigimo datą;
  Kontaktai: valstybės remiamos paskolos

 Eglė Drungilaitė, vyriausioji specialistė; tel. (8 5) 255 3375

el.p. egle.drungilaite[eta]vsf.lt

 • Garantinių įsipareigojimų vykdymas ir kontrolė
 • Valstybės remiamų paskolų grąžinimo termino atidėjimas
 • Atleidimas nuo valstybės remiamų paskolų grąžinimo
 • Studijų duomenų pakeitimas
 • Paskolų suteikimas

Jurgita Medaišienė, vyriausioji specialistė; tel. (8 5) 264 7155

el.p. jurgita.medaisiene[eta]vsf.lt

 • Valstybės ir valstybės remiamų paskolų grąžinimas
 • Kontaktinių duomenų pasikeitimas
 Susiję teisės aktai

 

Alytaus kolegijos Studijų centre adresu Studentų g. 17, 213 kab. arba tel. 8 693 91 581