Naujienos

Tarybos nario rinkimai

2021-11-26

Baigtas kandidatų į Tarybos nario vietą dokumentų teikimas. Nuo 2021-11-29 iki 2021-12-06 renkami atstovai į Kolegijos akademinės bendruomenės konferenciją: kolegijos administracija ir kiti darbuotojai, dalyvaujantys mokslo ir studijų veikloje renka 3 atstovus, katedros – po 1 atstovą nuo pagrindinėje darbovietėje dirbančių dėstytojų. Atstovai deleguojami Kolegijos akademinės bendruomenės nurodytų padalinių visuotiniuose susirinkimuose. Susirinkimai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė padalinio akademinės bendruomenės narių, kurių pagrindinė darbovietė Kolegija. Susirinkimų protokolų išrašai pateikiami Kolegijos Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyriui per 2 darbo dienas po posėdžio ne vėliau kaip iki 2021-12-08.

Akademinė taryba

Komentarai

Įveskite vardą
Įveskite el. pašto adresą

eight + 5 =

Kitos naujienos

Į viršų