STOJANČIŲJŲ Į ALYTAUS  KOLEGIJĄ 2021 METAIS KONKURSINIŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ SĄRAŠAS

2021 metų pagrindinio konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas

Studijų kryptis, krypčių arba studijų programų grupė

Konkursiniai dalykai*

pagrindinis (pirmasis)
dalykas

antrasis dalykas

INFORMATIKOS MOKSLAI (B)
E04 informatikos inžinerija matematika informacinės technologijos arba fizika
INŽINERIJOS MOKSLAI (E)
E05 statybos inžinerija
E12 transporto inžinerija
matematika fizika arba chemija, arba informacinės technologijos
TECHNOLOGIJŲ MOKSLAI (F)
F06 maisto technologijos matematika chemija arba biologija, arba fizika
SVEIKATOS MOKSLAI (G)
G08 slauga ir akušerija biologija chemija arba matematika, arba informacinės technologijos
G06 reabilitacija chemija arba matematika, arba informacinės technologijos arba fizika
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA (L)
L01 verslas
L02 vadyba
L04 apskaita
matematika istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

*konkursiniam balui skaičiuoti imami nesikartojančių dalykų įvertinimai