Naujienos

Ne nurašyti, o palaikyti

2023-06-08

Alytaus kolegija, kaip partnerė, dalyvavo VšĮ ,,Prirašytos rankos“ projekte „Ne nurašyti, o palaikyti: nuteistųjų ir visuomenės švietimas“, finansuojamame Aktyvių piliečių fondo (2014-2021 m. EEE finansinis mechanizmas) lėšomis. Bendradarbiaudami su Alytaus kalėjimo vadovybe, kolegijos kompetentingi lektoriai 2023 m. balandžio–gegužės mėnesiais vedė 52 akad. val. mokymų kursą. Tai:

  1. Bausmę atliekančių nuteistųjų integravimo į darbo rinką prielaidos (6 akad. val.)
  2. Aukštojo mokslo studijos kaip socialinės įtraukties galimybė (6 akad. val.)
  3. Motyvacijos galia: įkvėpimas, įsitraukimas, produktyvumas, nauda (8 akad. val.)
  4. Savanorystė – galimybės karjerai ir savirealizacijai (8 akad. val.)
  5. Kompiuterinis raštingumas pagal ECDL standartą (12 akad. val.)
  6. Anglų verslo kalba (12 akad. val.).

IT studijų krypties studentai savanoriai teikė maketavimo ir videomedžiagos kūrimo paslaugas leidžiant informacinius leidinius visuomenei ir nuteistiesiems žmonėms.

Projekto metu buvo daug dėmesio skiriama nuteistiems žmonėms: nuteistųjų keliamų problemų sprendimas, reprezentavimas visuomenėje, įpročių keitimas, teisinės žinios. Išaiškintos galimybės siekti aukštojo mokslo, paskatinti siekti savęs realizavimo ir sėkmingesnio įsitvirtinimo darbo rinkoje, užtikrinant integracijos sėkmingumą. Informacinės kampanijos nuteistiesiems sukūrimas leis asmenims sėkmingiau spręsti kylančias problemas, susijusias su jų teisių pažeidimu.

Komentarai

Įveskite vardą
Įveskite el. pašto adresą

five × two =

Kitos naujienos

Į viršų